مجله تاپ‌ناز‌

ده عکس از مناظر شگفت انگیز دنیا

ده عکس از مناظر شگفت انگیز دنیا

منظره هوایی از جزایر اکسوما در مجمع‌الجزایر باهاماس .
635353667917506512 b
منظره دشت سان لوئیس ولی در ایالت کلرادو.
635353667919228760 b
دورنمای مراتع مرتفع و دریاچه ای کوچک در ناحیه کوئیرینگ در جزیره اسکای اسکاتلند.
635353667920794440 b
منظره آبشارهای ایگوئاسو در مرز برزیل و آرژانتین.
635353667923142960 b
چشم‌انداز از منطقه‌ای کوهستانی در جزیره ماده را پرتغال.
635353667925648048 b
کهکشان راه شیری در آسمان منطقه آلبیون در ایالت مین آمریکا.
635353667927840000 b
آبشار سلیالاندفاس در جزیره ایسلند.
635353667929249112 b
جنگلی استوایی در منطقه ندونگولام در ایالت کرالا هند.
635353667931597632 b
چشم اندازی از کوهستان های مرتفع ووزژ و مه انبوه در شمال شرق فرانسه.
635353667935355264 b
دورنمای کوه آتشفشان مایون و بندر لگازپی در نزدیکی آن در جزیره لوزون مجمع الجزایر فیلیپین.

 

مطالب مشابه را ببینید!