دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به دلیل دست دادنش ضایع شد!

دونالد ترامپ

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دلیل رفتارهای عجیبش سوژه رسانه های شده است. دست دادن دونالد ترامپ باعث شده است که خیلی  از افراد به او دست ندهند و سعی کنند از او دور شوند. در آخرین دیدارش با نخست وزیر کانادا دیده شد که نخست وزیر با اکراه به دونالد ترامپ دست داد.

 

دست دادن عجیب و زورکی نخست وزیر کانادا با دونالد ترامپ

باز هم رفتارهای به نشانه نپذیرفتن رئیس جمهور جدید آمریکا و تیترهایی که در مسیر مخالفت با  سیاست های غیرمنطقی ترامپ در رسانه ها منتشر شد.

روز گذشته در جریان دیدار دونالد ترامپ با دو تن از همتایان خود از کشور کانادا و ژاپن رئیس جمهور آمریکا با رفتار و عکس العمل همراه با نارضایتی یکی از دولتمردان باز هم سوژه و مورد تمسخر قرار گرفت.

در جریان این دیدار ترامپ به طور جداگانه با رئیس جمهور ژاپن و نخست وزیر کانادا صحبت کرد .تا پایان  صحبت هایی که بین ترامپ و رئیس جمهور ژاپن انجام شد اتفاق خاصی نیفتاد اما نوبت بهه ملاقات ترام با نخست وزیر کانادا یعنی جاستین ترودو رسید.

رفتارها و حالات چهره جاستین ترودو نخست وزیر کانادا از همان ابتدای دیدار مدام توجه عکاسان را به خود جلب می کرد تا اینکه وقتی مثل پایان تمام دیدارهای این چنینی  نوبت به دست دادن دو دولتمرد رسید به نوعی ترامپ ضایع شد.

ترامپ دستش را دراز کرد اما نخست وزیر کانادا میلی به این کار نداشت ، او که لحظاتی را با چهره ی ناراضی به دست ترامپ خیره شده بود در نهایت به صورت کاملا اجباری با ترامپ دست داد.

دونالد ترامپ

بی میل بودن نخست وزیر کانادا به دست دادن به دونالد ترامپ

بعد از آن در حین خروج از ساختمان ترامپ مدام سعی کرد با شوخی و نزدیک شدن به ترودو مقابل دوربین ها به همه نشان دهد که مشکلی بین ان دو وجود ندارد و از این رفتار به هیچ وجه ناراحت نیست.
دونالد ترامپ

عکس جاستین ترودو و دونالد ترامپ

 

سوژه دست دادن زورکی با ترامپ که ضایع شد

مطالب مشابه را ببینید!