دو مجری در برنامه تلویزیونی گوشت هم را خوردند!!

دو مجری در برنامه تلویزیونی گوشت هم را خوردند!!

دو مجری در برنامه تلویزیونی گوشت هم را خوردند!!

دنیس استورم و والیریئو زنو، مجریان برنامه تلویزیونی هلندی Proefkonijnen (“خرگوش آزمایشی” ) در پخش زنده کانال تلویزیونی BNN مزه گوشت یکدیگر چشیدند. 
هر دو مجری عمل جراحی کوچک قبل از آغاز برنامه تلویزیونی داشتند .پس از این، آشپز تکه های گوشت آنها را با روغن سرخ کرد. هدف این آزمایش در آن بود که هر دو مجری طعم و مزه واقعی انسان بچشند.

دو مجری در برنامه تلویزیونی گوشت هم را خوردند!!

لازم به ذکر است که مسئله چگونگی طعم و مزه گوشت انسان، موضوع اصلی این برنامه تلویزیونی Proefkonijnen شد. هدف پروژه Proefkonijnen در این است که مجریان باید به تمام “سوالات احمقانه ” پاسخ و تکلیف شوک آور را فورا انجام دهند.

نوشته های مشابه