دکوپاژ و زیباسازی شمع برای سفره هفت سین

دکوپاژ شمع

آموزش دکوپاژ و زیبا سازی شمع های ساده برای هفت سین

دکو پاژ روی شمع به چند روش انجام می شود که اولی آن با کمک حرارت هست.

آموزش دکوپاژ روی شمع,تزیین شمع هفت سین

یک شمع ساده ،دستمال کاغذی طرح دار،یک قاشق و یک منبع حرارتی تنها چیزهایی  که برای خلق این هنر زیبا مورد نیاز است!
برای شروع لایه طرح دار دستمال را از لایه  ساده جدا کنید.

آموزش دکوپاژ روی شمع,تزیین شمع هفت سین

طرح مورد نظرتان را بدون قیچی و به صورت نامنظم برش بزنید.

آموزش دکوپاژ روی شمع,تزیین شمع هفت سین

پشت قاشق را حرارت بدهید.

آموزش دکوپاژ روی شمع,تزیین شمع هفت سین

دستمال را با کمک حرارت قاشق به شمع بچسبانید.

آموزش دکوپاژ روی شمع,تزیین شمع هفت سین

روی کار را اسپری براق کننده بزنید.

آموزش دکوپاژ روی شمع,تزیین شمع هفت سین

با خمیر دور گیر قسمت هایی از طرح را برجسته کنید.

مطالب مشابه را ببینید!