دیرتر ازدواج کنید تا چاق نشوید!

دیرتر ازدواج کنید تا چاق نشوید!
دیرتر ازدواج کنید تا چاق نشوید!
بر اساس نتایج یک پژوهش علمی افزایش سن ازدواج، شانس ابتلا افراد را به چاقی کاهش می دهد.

بر اساس نتایج یک پژوهش علمی افزایش سن ازدواج، شانس ابتلا افراد را به چاقی کاهش می دهد. همچنین نتایج این پژوهش علمی که در کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران ارایه شده، نشان می دهد، مصرف سیگار، فعالیت فیزیکی کم، شرایط اقتصادی مناسب و شهرنشینی می توانند سبب افزایش وزن در افراد شود.

نتایج این پژوهش علمی همچنین موید آن است که اضافه وزن و چاقی در مدارس غیر دولتی شیوع بیشتری دارد و کودکان با وزن بالا، بیشتر والدین چاق دارند و به نظر می رسد افزایش سن ازدواج شانس چاقی را کاهش می دهد و همچنین بیشتر کودکان دارای اضافه وزن در خانواده های پرچمعیت زندگی می کنند.

در این پژوهش، عوامل موثر بر چاقی به سه دسته فردی، خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی تقسیم شده اند.

 

** 70 درصد کودکان ونوجوانان چاق به بزرگسالان چاق تبدیل می شوند

در پ‍‍ژوهش دیگری که به بررسی شاخص اضافه وزن در دانش آموزان دختر و پسر راهنمایی و دبیرستان پرداخته، مشخص شده است، چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان به عنوان شایع ترین مشکل بهداشتی در کشورهای پیشرفته است.

بر اساس مطالعاتی که در این پژوهش صورت گرفته، حداقل 27 درصد کودکان و 21 درصد نوجوانان چاق هستند و 70 درصد کودکان ونوجوانان چاق به بزرگسالان چاق تبدیل می شوند.

مشکلات چاقی شامل کاهش توان کاری، مقاومت انسولین، پرفشاری خون، کوتاه شدن دوره رشد طولی استخوان و در نتیجه کوتاه قدی می شود.

همچنین نتایج این پ‍ژوهش نشان می دهد، شیوع چاقی در تمامی سنین رو به افزایش است؛ در این پژوهش، چاقی نه تنها یک بیماری، بلکه از مهمترین عوامل بروز بیماری های قلبی وعروقی معرفی شده است.

بر اساس این پژوهش، اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان از دوران راهنمایی به دبیرستان افزایش داشته است و به منظور پیشگیری از روند چاقی، ضرورت مداخلات مناسب احساس می شود.

این پژوهش ها با عناوین «بررسی عوامل موثر بر چاقی در گروه های سنی مختلف» و «بررسی وضعیت شاخص اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان» در چهارمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران ارایه شده است

مطالب مشابه را ببینید!