رابطه جنسی دکتر قلابی با دختران زیبا در تهران!

رابطه جنسی دکتر قلابی با دختران زیبا در تهران!

دکتر قلابی با فریب زنان ساده و ابراز عشق دروغی به این زنان، به آنها تجاوز میکرد.

رابطه جنسی دکتر قلابی با دختران تهرانی زیبا

 

خوش‌تیپ میباشند و مفید حرف مي‌زنند به طوری که با ظاهرسازی طعمه را فریب مي‌دهند و کسی شک نمی کند که آن ها دکتر نیستند.به دنبال طبابت نیستند و انگیزه اصلی انها فریب زنان و دختران برای کلاهبرداری سوءاستفاده و اخاذی هست. در آخرین پرونده جوان 28 ساله تهرانی خود را دکتر مقیم کشور آمریکا معرفی کرد و با فریب زنان بیوهبه بهانه انتقال ارثیه میلیاردی خود از ایالات امریکا و ازدواج از طعمه‌هایش میلیونی کلاهبرداری کرد.

 

این هفته سراغ این مجرمان رفتیم که با جعل عنوان دکتری از طعمه‌هاي خود کلاهبرداری کرده یا زنان را در دام شیطانی گرفتار کرده‌اند.

 

آشنایی با دکتر قلابی در نمایشگاه

چندی گذشته سرنشینان خودروهای عبوری در غرب شهر تهران متوجه حرکات مارپیچ خودروی مدل بالایی شدند. داخل اتومبیل بجز راننده زن جوانی روی صندلی جلو نشسته بود و مدام در ماشین را باز مي‌کرد تا خود را به بیرون پرتاب کند. شاهدان با مشاهده این صحنه احتمال دادند که راننده، زن جوان را ربوده هست. درچنین شرایطی شاهدان به تعقیب راننده مرموز پرداختند

تا اینکه او وارد یک خیابان فرعی شد. وقتی سرعتش کم شد زن جوان خود را از اتومبیلبه بیرون پرتاب کرد و راننده از محل گریخت.زن جوان پس از نجات اظهار کرد برای خرید کتاببه نمایشگاه کتاب رفتم و مقابل غرفه کتاب‌هاي پزشکی ایستاده بودم. همان موقع مرد جوان و شیک‌پوشی پیش من آمد و درخصوص چند کتاب پزشکی از من سوال پرسید.

به نظر مي‌رسید اطلاعات عمومی بالایی درخصوص علم پزشکی دارد حتی اصطلاحات آنرا هم مي‌دانست. همین شد که به او اعتماد کردم و فکرش را نمی کردم که او دکتر نیست و قصد فریبم را دارد. مرد جوان مدعی شد متخصص پوست هست. او وقتی دید کتاب‌هاي زیادی خریده‌ام و وسایل همراهم هست توصیه داد تا مرا به منزل‌ام برساند.

در میان راه تغییر مسیر داد و وارد اتوبانی شد تا به غرب استان تهران برود. به او اعتراض کردم، اما او اهمیتی نداد.در ادامه دکتر قلابی بازداشت و در بازجویی‌ها منکر اتهامش شد.

 

دستگیری خانمِ دکتر قلابی

ده سال بود با معرفی خود بعنوان دکتر پوست و مو بیمارانش را ویزیت مي‌کرد و برای آن ها مو و ابرو مي‌کاشت اما مسافرت رفتن او و کنجکاوی یکی از بیمارانش دستش را رو کرد.بیمار این دکتر قلابی به ماموران گفت به توصیه بعضی از بستگانم برای کاشت مو و ابرو نزد یک دکتر زن در شرق استان تهران رفتم. او چهار میلیون تومان از من گرفت و برایممو کاشت. یک‌بار که برای ویزیت به مطبش رفتم متوجه شد به مسافرت رفته هست. به همین علت نزد دکتر دیگری رفتم تا ببینم کار کاشت مو چطور بودهِ هست. وقتی محل کاشت مو را بررسی کرد گفت اینکار توسط یک دکتر انجام نشده هست. به موضوع مشکوک شده و بعد از بررسی پی بردم او دارای نظام پزشکی نیست.

ماموران در ادامه این زن را بازداشت کرده و در کنترل مطب او با اتاق عمل مجهزی روبه‌رو شدند. بررسی‌ها نشان داد، دکتر قلابی از 10 سال گذشته در این مطب اقدام به کاشت مو مي‌کرده هست.

 

اعدام شیطان

سرانجام کارش چوبه دار بود و سحرگاه یک روز زمستانی به دار مجازات آویخته شد. در پارک‌هاي شهر تهران پرسه مي‌زد و خود را دکتری داروساز معرفی مي‌کرد. با شناسایی طعمه خود از میان افراد بیکار به آن ها وعده ازدواج مي‌داد وبرای بررسی اوضاع زندگی طعمه‌ها به منزل‌شان مي‌رفت. دکتر قلابی سپس به جای داروی تقویتی به آن ها قرص خواب‌آور مي‌داد. بعد از بیهوش شدناعضای خانواده قربانی به زنان تعرض مي‌کرد و طلاهای انها را مي‌دزدید.با طرح چند شکایت از متهم او تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و مشخص شد در یک مسافرخانه در باب همایون زندگی مي‌کند. مرد شیطان صفت بازداشت شد و در بازجویی‌ها به آزار سه زن و سرقت‌هاي متعدد اعتراف کرد.

دکتر قلابی پس از محاکمه در دادگاه کیفری استان تهران به سه بار اعدام 12 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد.با تائید حکم مجازاتش بهمن سال 93 در زندان به دار مجازات آویخته شد.

 

دام فیزیوتراپ قلابی برای زن ماساژور

در پرونده‌اي مرد شیطان صفت با معرفی خود بعنوان دکتر فیزیوتراپ زن ماساژور را مورد آزار و اذیت قرار داد. این دکتر قلابی خود را فیزیوتراپ معرفی کرده و مدعی بود مدیر یک مرکز تخصصی هست. او پس از آشنایی با زن جوان که ماساژور هست از او خواست در مرکز مجهز او کار کند. به بهانه استخدام با زن جوان قرار گذاشت اما وی را قربانی نیت شوم خود کرد.پس از شکایت زن جوان مشخص شد این فرد دکتر نبوده و به دروغ خود را فیزیوتراپ معرفی کرده بود تا نیت شیطانی‌اش را عملی کند. این دکتر قلابی هم پس از دستگیری منکر اتهامش شد و گفت این زن دروغ مي‌گوید و منچنین کاری نکرده‌ام. او با رضایت خودش به منزل من آمد و انچه درمورد تعرض و وعده منبرای کار مي‌گوید درست نیست.

 

اغفال دختران جوان

جوان 28 ساله‌اي که با معرفی خود بعنوان دکتر و عضو هیات علمی دانشگاه از زنان و دختران جوان کلاهبرداری مي‌کرد شناسایی و بازداشت شد. چندی گذشته با نقشه‌اي حیله‌گرانه تصمیم گرفت دختران و زنان ساده‌لوح را طعمه خود قرار دهد.جوان 28 ساله با مراجعه به شرکت‌هاي گوناگون در حالیکه سر و وضع شیک و غلط‌اندازی داشتخانمِ‌هاي جوان را اغفال و با معرفی خود بعنوان دکتر و عضو هیات علمی دانشگاه باب دوستی و آشنایی با آن ها باز مي‌کرد. او پس از چند روز با طعمه‌هاي خود قرارملاقات مي‌گذاشت و هنگامی که رضایت زنان ساده‌لوح را برای ازدواج جلب مي‌کرد مقداری پول از آنان قرض مي‌گرفت و گذشته از آن که ماجرا به خواستگاری رسمی از خانواده و عقد و محضر برسد متواری مي‌شد

نوشته های مشابه