رابطه عاشقانه بازیگر نقش یشیم در عمر گل لاله با این مرد +عکس

رابطه عاشقانه بازیگر نقش یشیم در عمر گل لاله با این مرد +عکس

رابطه عاشقانه بازیگر نقش یشیم در عمر گل لاله با این مرد

سرنا و چاتای اولسوی امروز رسما اعلام کردند که سر سریال مد جزیر یا همان جزر و مد عاشق هم شده اند. این در حالی است که این روزها همه از رابطه سرنا با کیوانیج تالیتوگ حرف می زدند و چاتای هم که اعتیادش اشکار است و دادگاه حکم محکومیتش را صادر کرده که البته اجرا نشده است. این نکته را هم باید بگویم که چاغتای اولسوی دوست صمیمی تولگان سایشمن بازیگر نقش چنار سریال لاله و دوست پسر قبلی سرنا است.

رابطه عاشقانه بازیگر نقش یشیم در عمر گل لاله با این مرد

رابطه عاشقانه بازیگر نقش یشیم در عمر گل لاله با این مرد

مطالب مشابه را ببینید!