رابطه عاشقانه مریم اوزرلی (خرم) با اوزان گون (رستم پاشا) +عکس

بتازگی مریم اوزرلی بازیگر نقش خرم سلطان با اوزان گون بازیگر نقش رستم پاشا وارد رابطه شده است.

البته بعضی از طرفداران مریم اوزرلی از این رابطه بسیار ناراحت شده اند!

رابطه عاشقانه مریم اوزرلی (خرم) با اوزان گون (رستم پاشا)
رابطه عاشقانه مریم اوزرلی (خرم) با اوزان گون (رستم پاشا)

رابطه عاشقانه مریم اوزرلی (خرم) با اوزان گون (رستم پاشا)
رابطه عاشقانه مریم اوزرلی (خرم) با اوزان گون (رستم پاشا)

مطالب مشابه را ببینید!