رابطه پنهانی زن خیانتکار به جنایتی هولناک انجامید

رابطه پنهانی زن خیانتکار به جنایتی هولناک انجامید

رابطه پنهانی زن خیانتکار به جنایتی هولناک انجامید

روز ۲۲ آذرماه سال ۹۰ افسران پلیس اگاهی شهریار جسد مردی بنام یعقوب را کشف کردند.

کاراگاهان در جریان تجسس های خود به رابطه پنهانی یعقوب با زنی بنام رغیه پی بردند و در ادامه او را همراه شوهرش مسعود و عمویش موسی بازداشت کردند.دستگیر شدگان وقتی پشت میز بازجویی نشانده شدند اتهام قتل یعقوب را پذیرفتند و اعلام کردند بخاطر ارتباط یعقوب با رغیه دست به این کار زده اند.

صبح امروز در جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد رغیه در دفاع از خود گفت: از مدتی قبل با یعقوب رابطه داشتم اما در ادامه شوهرم از این ماجرا با خبر شد و من را مجبور کرد یعقوب را به خانه مان بکشم تا او را بکشد.

آن روز عمویم هم در خانه بود و وقتی یعقوب آمد با کمک یکدیگر او را کشتیم و جنازه اش را در بیابانهای شهریار به آتش کشیدیم. مسعود و موسی نیز با تکرار اظهارات این زن گفتند قصد کشتن یعقوب را نداشتند و فقط می خواستند او را تنبیه کنند.

به دنبال اظهارات متهمان ختم دادرسی اعلام شد.

مطالب مشابه را ببینید!