راههای جلوگیری از تشنه شدن در روزه داران

راههای جلوگیری از تشنه شدن در روزه داران

تشنه شدن روزه داران

مژگان خطیبی، کارشناس تغذیه با اشاره به تغییر شیوه تغذیه روزه داران در ماه مبارک رمضان گفت: در این ماه وعده های غذایی به سه قسمت، سحری، افطار و شام تقسیم می شود.

وی با بیان این مطلب که به دلیل فعالیت بیشتر  افراد در صبح، وعده سحری باید کامل باشد، اظهار داشت: مواد دریافتی باید میزان انرژی  مورد نیاز برای فعالیت روزانه را داشته باشد.

خطیبی اضافه کرد: با توجه به اینکه در طول روز، فرد مدت زمان زیادی تشنه است، روزه داران  از  مواد غذایی که مدر نباشد در وعده سحری استفاده کنند.

وی ادامه داد: مصرف چای به دلیل مدر بودن در وعده سحری موجب کم آبی بدن فرد روزه دار در طول روز می شود.

این کارشناس تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: مصرف بعضی از میوه ها مانند هلو و سبزی ها مانند کاهو جبران کم آبی بدن فرد روزه دار را می کند.

خطیبی با توصیه به اینکه روزه داران روزه خود را با مواد غذایی سبک افطار کنند، بیان کرد: بهتر است روزه داران با مصرف یک فنجان چای کم رنگ و یا یک لیوان شیر با خرما افطار کنند.

وی مصرف نوشیدنی سرد در وعده افطار را پس از 15 ساعت گرسنگی و تشنگی، وارد کردن استرس به معده عنوان کرد.

خطیبی همچنین توصیه کرد: روزه داران در وعده شام غذای سبک مصرف کنند زیرا هرچه قدر وعده شام بیشتر و سنگین تر باشد فرد برای وعده سحری اشتها نخواهد داشت.

مطالب مشابه را ببینید!