رتبه بندی لباس مردان در مراسم اسکار 2014 +عکس

رتبه بندی لباس مردان در مراسم اسکار 2014

رتبه بندی لباس های هنرمندان مرد هالیوودی در مراسم اسکار 2014

گلچینی از رتبه بندی لباس های هنرمندان مرد هالیوودی در مراسم اسکار 2014

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان مرد هالیوود

Benedict Cumberbatch – رتبه A

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان مرد هالیوود

Bradley Cooper – رتبه A

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان مرد هالیوود

Brad Pitt – رتبه A

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان مرد هالیوود

Chris Hemsworth – رتبه A

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان مرد هالیوود

Jared Leto – رتبه B+

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان مرد هالیوود

JohnS tamos – رتبه A-

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان مرد هالیوود

Joseph GordonLevitt – رتبه A

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان مرد هالیوود

Leo DiCaprio – رتبه B

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان مرد هالیوود

Michael BJordan – رتبه B

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان مرد هالیوود

Will smith – رتبه B

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان مرد هالیوود

Zac Efron – رتبه C

اخبار فرهن

مطالب مشابه را ببینید!