رتبه بندی لباس های هنرمندان زن هالیوودی در مراسم اسکار 2014

رتبه بندی لباس های هنرمندان زن هالیوودی در مراسم اسکار 2014

رتبه بندی لباس های هنرمندان زن هالیوودی در مراسم اسکار 2014

گلچینی از رتبه بندی لباس های هنرمندان زن هالیوودی در مراسم اسکار 2014

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان زن هالیوود

Amy Adams – رتبه A

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان زن هالیوود

Anjelina jolie – رتبه D+

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان زن هالیوود

Anne Hathaway – رتبه C

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان زن هالیوود

Cate Blanchett – رتبه A

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان زن هالیوود

Emma Watson – رتبه C

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان زن هالیوود

Jennifer Garner  رتبه B

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان زن هالیوود

Jennifer Lawrence – رتبه A

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان زن هالیوود

Jessica Biel – رتبه C+

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان زن هالیوود

Julia Roberts – رتبه C

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان زن هالیوود

Kate Hudson – رتبه A

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان زن هالیوود

lady gaga – رتبه B

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان زن هالیوود

Meryl Streep – رتبه B-

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان زن هالیوود

Naomi Watts – رتبه A

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان زن هالیوود

Penelope CruZ – رتبه D+

اخبار , اخبار فرهنگی , لباس های هنرمندان زن هالیوود

Sandra Bullock – رتبه A-

مطالب مشابه را ببینید!