رزیتا غفاری عکس خودش و همسرش را منتشر کرد

عکس رزیتا غفاری را در کنار همسرش مشاهده می کنید.

عکسی که به گفته خودش به دلیل درخواست هوادارانش منتشر کرده است.

رزیتا غفاری همسرش

مطالب مشابه را ببینید!