مجله تاپ‌ناز‌

رستوران عجیب شبیه به بیمارستان!

هاسیتالیس بیمارستانی است که بیشتر شبیه به بیمارستان یا یک آزمایشگاه بزرگ است! اسیتالیس، نام رستورانی در شهر ریگای کشور لتونی است که سرمایه گذاران آن با الهام از شمایل بیمارستان آن را ساخته اند. در این رستوران شما باید با ادوات جراحی غذای خود را میل کنید و در کنار آن سعی شده تا فضای ویژه و متفاوتی برای مشتریان بوجود آید.

رستوران عجیب شبیه به بیمارستان! رستوران عجیب شبیه به بیمارستان! رستوران عجیب شبیه به بیمارستان!

مطالب مشابه را ببینید!