روشهای 100 درصد تضمینی تقلب در امتحان +عکس طنز

طنز امتحانات

تصاویر طنز به مناسبت روز امتحان

حتی اگر تجهيزاتتان را بگيرند …

حتی اگر تفتيش بدنيتان کردند …

تک تک لباسهايتان را وارسی کنند …

و شما را بی دفاع مقابل برگه امتحان بگذارند …

باز هم ميتوانيد…!!! 

مطالب مشابه را ببینید!