روش تبدیل پیراهن قدیمی به تاپ

روش تبدیل پیراهن قدیمی به تاپ

نیاز نیست پیراهن های قدیمی را دور بیندازید می توانیدبا این آموزش آنها را تبدیل به تاپ کنید. با تبدیل این پیراهن ها می توانید تاپی زیبا داشته باشید.

 

آموزش مرحله ای تغییر پیراهن های قدیمی به تاپ

اگر پیراهن هایی دارید که از پوشیدنشان خسته هستید و دیگر باب میل شما نیست می توانید با تغییرات کوچیک در این پیراهن آنها را به مدلی جدید تبدیل کنید و از پوشیدن آنها لذت ببرید.

 

در این مطلب ترفندی را به شما آموزش میدهیم که با استفاده از آن بتوانید پیراهن قدیمی تان را به تاپی جدید تبدیل کنید . در این روش پیراهن آستین دارتان را میتوانید با قطع کردن آستین و لبه دوزی به یک تاپ زیبا تبدیل کنید.

 

تبدیل مدل پیراهن قدیمی به تاپی جدید

آموزش تصویری تغییر پیراهن به تاپ با برش آستین ، بعد از برش با چرخ خیاطی یا دست می توانید دور دوزی کنید تا لبه آستین تمیز باشد.

روش تبدیل پیراهن قدیمی به تاپ

پیراهن های قدیمی به تاپ تبدیل شد

روش تبدیل پیراهن قدیمی به تاپ

روش تغییر پیراهن به تاپ

روش تبدیل پیراهن قدیمی به تاپ

تغییر پیراهن به تاپ

روش تبدیل پیراهن قدیمی به تاپ

آموزش مرحله ای تغییر لباس های قدیمی

روش تبدیل پیراهن قدیمی به تاپ

آموزش تصویری تغییر پیراهن قدیمی به تاپ با برش آستین

مطالب مشابه را ببینید!