مجله تاپ‌ناز‌

روش پاک سازی ذهن

روش پاک سازی ذهن

تمرین پاک سازی ذهن به دو صورت انجام می گیرد :
الف : یادداشت درمانی : دفتر ویژه شخصی تهیه کرده و هر روز همواره آنچه که به اتاق ذهن هجوم می آورد و می خواهد در انجا اسکان یابد بار آن را تخلیه کرده و بر روی کاغذ انتقال داده و مکتوب نمایید تا بدین وسیله دایما ذهن را از امواج مزاحم وارده خلاص کرده و به آرام سازی و تمرکز ذهن کمک شود
ب : خود گفتار درمانی : در یک اتاق خلوت به دور از هر گونه مزاحمت افراد بنشینید و هر آنچه که را در ذهن دارید باز گو کنید . آنقدر بگویید تا ذهن خویش را از امواج و انرذژی های گوناگون منفی تخلیه کرده و خود خسته شوید . آنگاه احساس می کنید سبک و آرام  شده اید .

تمرین تنفس
ذهن و تنفس با یکدیگر ارتباط تناتنگی دارند زیرا از راه تنفس ، اکسیژنی که وارد بدن می گردد منبع انرژی بدن را تامین می کند و آن را قوی و شاداب می سازد و در نتیجه از نظر کمی و کیفی موجب تقویت و قوام ذهن می شود . برای انجام تمرین تنفس ، به سوی قطب شمال بایستید چشمان خود را ببندید ، آنگاه با انگشت شست دست راست ، پره بینی راست را ببندید و از راه مجرای بینی چپ تنفس کنید ، آنگاه با انگشت شست دست راست پره بینی راست را ببندید و از راه مجرای بینی چپ تنفس کنید تا لحظه ای که قادرید نفس عمیق بکشید سپس با انگشت دست چپ پره چپ بینی را مسدود کنید و تا لحظه ای که قادرید از مجرای بینی راست نفس عمیق بکشید و آن را حبس کنید ، هنگامی که احساس کمبود اکسیژن نمودید انگشت شست را از پره بینی بردارید و هوا را از درون ریه ها کاملا با فشار خارج کنید دیگر هوایی در ریه ها نیست . برای هر یک از پره های بینی 10 بار این تمرین را تکرار کنید .
84- قدرت تمرکز فکر و ذهن از علایم نبوغ است :
هیچ فرد نابغه ای بدون برخورداری از تمرکز ذهن ادعای نبوغ نمی کند و پدیده خارق العاده و یا شاهکاری از خود به منصه ظهور برساند . به قول ژان پل که می گوید : نوابغ دارای قدرت تمرکز خارق العاده ای نسبت به یک موضوع و یا یک شی دارند که هیچ عاملی مانع و قادر نیست که آنان را از موضوع و یا هدف مود نظرشان منحرف سازد .
در واقع نبوغ یعنی قدرت توجه دقت و تمرکز عمیق و ممتد بر یک موضوع خاص . بنابراین فرد نابغه کسی است که تمام قوای مغزی خویش را برای مطالعه یک موضو و یا انجام یک کار مشخص واحد عمیقا و دقیقا معطوف و متمرکز می سازد .
85- دو نوع تمرکز وجود دارد : تمرکز فکر ظاهری  و تمرکز فکر باطنی
الف : تمرکز فکر ظاهری یا سطحی :
امسان هنگامی که مشغول کار یا حرفه و کار خود است و یا در حال مطالعه کتاب و روزنامه و سایر مسایل گوناگون است اصلاحا تمرکز فکر ظاهری یا سطحی گویند .
ب : تمرکز فکر باطنی یا حقیقی
انسان در نهاد باطنی و ضمیر ناخود آگاه خویش بیش از صدها تمنیات و تمابلات نفسانی نهفته در خود دارد . اگر انسان فکر و ذهن خویش را به امثال این خواهش های نفسانی متمرکز سازد . بدیهی است که موجبات تخلیه نیروی روحی و سقوط خویش را فراهم آورده است . لکن برعکس اگر نیروی فکر خود را بر فطرت خود معطوف سازد به ردجه اعلین  و مراتب عرفانی بالا نایل می گردد و در واقع به خدا نزدیکتر می شود .
آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند        آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
ما خاک راه به نظر کیمیا داریم         صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم

مطالب مشابه را ببینید!