مجله تاپ‌ناز‌

روش ژاپنی موثر برای کاهش استرس و نگرانی + روش اجرا

روش ژاپنی موثر برای کاهش استرس و نگرانی + روش اجرا

در کشور ژاپنی روشی جالب برای رفع استرس و اضطراب و نگراینی وجود دارد که از قدیم مردم انجام می دادند. دکترها به مردم توصیه میکردند که هنگام استرس انگشت خود را فشار دهند.

کاهش استرس و نگرانی با روش ژاپنی فشار دادن انگشتان

 

این راهکار درمانی، هورمون‌هایی را در بدن فعال می کند که در کاهش استرس مؤثر است. این نوع درمان جریان خون و اکسیژن رسانی به مغز را افزایش می دهد، درنتیجه از برخی علایم استرس کاهش می یابد.

 

روش اجرا کاهش استرس به سبک ژاپنی: 

روی صندلی صاف بنشینید و چند نفس عمیق بکشید. سپس با استفاده از انگشتان دست راست، نوک انگشت کوچک دست چپ را فشار دهید. این حرکت را برای دست چپ نیز تکرار کنید. هر انگشت کوچک را به مدت 5 دقیقه، یک ‌بار صبح و یک‌ بار شب فشار دهید واین تمرین رابه مدت 3 ماه  تکرار کنید.

 

شاید این دستورالعمل خیلی کوتاه باشد ولی طب ژاپنی آنرا برای کاهش استرس توصیه کرده و به راه متداول رفع استرس تبدیل شده است، شما هم می توانید این روش را امتحان کنید و از اثر آن مطمئن شوید.

مطالب مشابه را ببینید!