ریش و سبیل این زن از شوهرش بلندتر است! +تصاویر

خانم هرنام کائور 23 ساله به دلیل یک بیماری عجیب رشد موهایش بسیار زیاد است و در صورت و بدنش موهای بسیار زیادی دارد.او به داشتن ریش و سبیل بلند افتخار می کند و احساس زنانگی بیشتری می کند!

همچنین: کلیپ جالب از دختری با ریش های بلند!

زن ریش سبیل دار, عکس زن عجیب

زن ریش سبیل دار, عکس زن عجیب زن ریش سبیل دار, عکس زن عجیب زن ریش سبیل دار, عکس زن عجیب زن ریش سبیل دار, عکس زن عجیب زن ریش سبیل دار, عکس زن عجیب

زن ریش سبیل دار, عکس زن عجیب

زن ریش سبیل دار, عکس زن عجیب

 

مطالب مشابه را ببینید!