این پدر و دختر پهن ترین زبان دنیا را دارند! +عکس

این پدر و دختر پهن ترین زبان دنیا را دارند! +عکس

بایرون شلنکر 47 ساله از ایالت نیویورک آمریکا و امیلی دختر 14 ساله اش نام خود را در رکود جهانی گینس ثبت کرده اند. این پدر و دختر دارای پهن ترین زبان جهان هستند تا اندازه ای که حتی از پهنای گوشی آیفون 6 هم فراتر می رود.

 

پهنای زبان شلنکر 8،6 سانتیمتر است که 2 سانتیمتر پهن تر از پهنای آیفون 6 است. بنابراین او مردی است که پهن ترین زبان جهان را دارد. پنهای زبان دخترش هم 7،3 سانتیمتر است و تنها زنی است که دارای پهن ترین زبان در جهان به شمار می رود.

 

شلنکر به طور اتفاقی در کتابخانه کتابی درباره رکود جهانی گینس خواند و متوجه شد که ممکن است زبانش پهن ترین زبان جهان باشد و پس از اندازه گیری فهمید زبانش حدود 1 سانتیمتر پهن تر از دارنده رکود جهانی گینس در آن زمان است.

این پدر و دختر پهن ترین زبان دنیا را دارند! +عکس این پدر و دختر پهن ترین زبان دنیا را دارند! +عکس این پدر و دختر پهن ترین زبان دنیا را دارند! +عکس این پدر و دختر پهن ترین زبان دنیا را دارند! +عکس این پدر و دختر پهن ترین زبان دنیا را دارند! +عکس این پدر و دختر پهن ترین زبان دنیا را دارند! +عکس

مطالب مشابه را ببینید!