زمان آغاز پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای نوروزی

زمان آغاز پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای نوروزی

آغاز پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای نوروزی از ۲۶بهمن

پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای مسافری نوروزی از روز شنبه ۲۶ بهمن آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران ،پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای مسافری نوروزی حدفاصل 25 اسفند تا 15 فروردین از ساعت 24 روز شنبه  اینده آغاز می شود.

متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت <http://ticket.rai.ir/> برای تهیه بلیت اقدام کنند.

برنامه زمان بندی فروش اینترنتی بلیت قطارهای نوروزی در محورهای مختلف به این شرح است:

– ساعت 24 روز شنبه ؛ پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای محور شمال ؛آذربایجان،شمالغرب و قطارهای کمربندی منتهی به مشهد

– ساعت 24 روز یکشنبه ؛ پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای محور جنوب ،جنوب شرق ،شرق ،اصفهان ،هرمزگان و قطارهای منتهی به کمربندی مشهد

– ساعت 24 روز دوشنبه 28 بهمن ، پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای محورهای خراسان شامل قطارهای تهران- مشهد، نیشابور ،طبس و خواف.

مطالب مشابه را ببینید!