زنانی که برای جلوگیری از تجاوز خودشان را وحشتناک می کنند!

زنانی که برای جلوگیری از تجاوز خودشان را وحشتناک می کنند!

عکس زنانی که خود را بسیار زشت می کنند!

مردم قبیله آپاتانی در دره «زیرو» در ایالت آراناچال پارادش در شمال شرق هندوستان زندگی می کنند.زنان آپانتی درمیان دیگر قبیله های آراناچال جزو زیباترین زنان به شمار می آیند. در حقیقت آنقدر آنها را زیبا می دانند که مجبورند به خاطر محافظت در برابر مردان متجاوز قبایل دیگر خودشان را زشت کنند. به گزارش تاپ ناز بنابراین این زنان سربطری های بزرگ چوبی را داخل سوراخ های بینی شان می کنند.
 زنانی که برای جلوگیری از تجاوز خودشان را وحشتناک می کنند!
 البته اعضای جوان تر این قبیله این سنت را اجرا نمی کنند. چراکه امروزه قبیله آپاتانی با جمعیت ۲۶۰۰۰ نفری یک قبیله قدرتمند محسوب می شود و زنان دیگر مثل قبل مورد تجاوز مردان واقع نمی شوند.
مطالب مشابه را ببینید!