زن جوان به دلیل اشتباه پزشکی زنده زنده سوزانده شد! + عکس

زن جوان به دلیل اشتباه پزشکی زنده زنده سوزانده شد!

در هند پیکر زن جوان را سوزاندند ولی بعد از سوزانده شدن و مراسم تدفین، مشخص شد که این زن هنوز زنده بوده است.

 

تشخیص اشتباه پزشک منجر به سوزانده شدن زن جوان شد

اخبار حوادث : این زن جوان 21 ساله هندی که راچنا نام داشت به دلیل اشتباه نادرست پزشکان که گمان می کردند وی در اثر عفونت ریه درگذشته است، در طی مراسم سنتی هندی هات در آتش سوزانده شد، در حالی که حضار در این مراسم و همچنین پزشکان بعد از معاینه ذرات جسد معتقدند که راچنا در هنگام اجرای مراسم هنوز زنده بوده است، ولی به خاطر شوکی که در هنگام سوزانده شدن به او وارد شده در همان لحظه فوت کرده است.

زن جوان هندی به دلیل اشتباه پزشکان سوخت

زن جوان به دلیل اشتباه پزشکی زنده زنده سوزانده شد!

سوزاندن زنده زن جوان به دلیل اشتباه پزشکی

جزئیات این ماجرا هنوز مبهم است، پلیس اظهار داشت که به طور جدی در حال بررسی اتهامات است، ولی تمام متهمان ناپدید شده اند.
گفتنی است پزشکان از روی بررسی ذرات نای و ریه او به این نتایج رسیده اند.

سوزاندن زن جوان با تشخیص اشتباه پزشکان! + عکس

مطالب مشابه را ببینید!