زن جوان تصاویر وحشتناک سلفی با پای قطع شده اش گرفت! + تصاویر ترسناک!

زن جوان تصاویر وحشتناک سلفی با پای قطع شده اش گرفت! + تصاویر ترسناک!

سرطان باعث شد که زن جوان پایش توسط پزشک قطع شود و او درخواست کرده بود که پایش را به او تحویل دهند. او عکس های وحشتناک سلفی با استخوان های پایش به اشتراک گذاشته است که باعث وحشت کاربران اینتنرت شده است.

عکس های وحشتناک زن جوان با پای بریده خودش!

عکس هایی که در این مطلب مشاهده می کنید شاید عجیب ترین تصاویر سلفی باشد که تا به حال دیده اید اما تعجب نکنید چون که قدرت انسان خیلی بیش از تصور ماست. این خانم جوان برای معالجه سرطان و جلوگیری از پیشرفت سرطان مجبور شد که یک پایش را قطع کند. با وجود اینکه پایش قطع شد از زندگی نا امید نشد و توانست به بهترین شکل با این مشکل روبرو شود.

دیدن عکس های سلفی عجیب و غریب اتفاقی معمول در دنیای امروز است اما این سلفی عجیب یک درس بزرگ برای همه دارد . این زن جوان با این کارش روحیه خود را برای درمان بیماری حفظ کرد.

زن جوانی که بخاطر بیماری سرطان یک پای خود را از دست داده بود سعی کرد تا از وضعیت موجود بهترین استفاده را کند. او از پزشکان خواست تا پای قطع شده را به او برگردانند، سپس استخوان ها را تمیز و عضو بی جان را تبدیل به یک مجسمه سیار برای خود کرد.

حالا او همراه با اسکلت پایش به سفرهای متعدد می رود و به زندگی عادی خود ادامه می دهد. بعلاوه اینکه گرفتن سلفی کنار استخوان پایش به یکی از کارهای مورد علاقه او تبدیل شده است. او هدف خود را از این کار دادن روحیه به دیگران و حفظ شادابی در بدترین شرایط عنوان می کند.

 عکس سلفی زن جوان با پاهای قطع شده خودش

زن جوان تصاویر وحشتناک سلفی با پای قطع شده اش گرفت! + تصاویر ترسناک!
تصاویر سلفی زن جوان با استخوان پای قطع شده خودش

زن جوان تصاویر وحشتناک سلفی با پای قطع شده اش گرفت! + تصاویر ترسناک!

سلفی زن جوان با استخوان های پای قطع شده خودش

زن جوان تصاویر وحشتناک سلفی با پای قطع شده اش گرفت! + تصاویر ترسناک!

عکس های وحشتناک سلفی زن جوان

زن جوان تصاویر وحشتناک سلفی با پای قطع شده اش گرفت! + تصاویر ترسناک!

سلفی زن جوان با استخوان پای قطع شده خودش

زن جوان تصاویر وحشتناک سلفی با پای قطع شده اش گرفت! + تصاویر ترسناک!

سلفی زن جوان با استخوان پای قطع شده خودش

زن جوان تصاویر وحشتناک سلفی با پای قطع شده اش گرفت! + تصاویر ترسناک!

سلفی زن جوان با استخوان پای قطع شده خودش

زن جوان تصاویر وحشتناک سلفی با پای قطع شده اش گرفت! + تصاویر ترسناک!

تصاویر سلفی وحشتناک زن جوان با پای بریده اش! + تصاویر ترسناک

مطالب مشابه را ببینید!