زن جوان در عرض 14 روز دو بار زایمان کرد! + عکس

زن جوان در عرض 14 روز دو بار زایمان کرد!

زن جوان مجبور شد زودتر از موعد زایمان کند و یکی از فرزندانش را به دنیا آورد. دوقلوهای وی ممکن نبود که در یک روز به دنیا بیایند.

 

زایمان عجیب زن دو بار در دو هفته!

دوقلوها همیشه در یک روز و با فاصله چند دقیقه از هم متولد می شوند که برای این دوقلوها این چنین نبوده وبا دو هفته اختلاف به دنیا آمده اند.زایمان زن

زایمان زن

همه مادرانی که دوقلو باردار هستند انتظار دارند که نوزادانشان را هم زمان و در یک روز به دنیا بیاورند اما یک مادر جوان برای حفظ جان یکی از دوقلوهایش 2 هفته بیشتر برای او بارداری را تحمل کرد.

“لا ترویا” زن جوان که دوقلو باردار بود دچار درد زایمان شد ، صبح خیلی زود و در یک هوای بارانی خود را به بیمارستان رساند.

بعد از رسیدن به بیمارستان اقدامات زایمان به سرعت فراهم شد.

نوزاد اول به دنیا آمد. به دلیل زایمان زودتر از زمان طبیعی نوزاد اول بایستی داخل دستگاه نگهداری می شد.

زن جوان در عرض 14 روز دو بار زایمان کرد!

زایمان زن باردار دوقلو با 2 هفته فاصله

اما نوزاد دوم ضربان نداشت ، پزشکان نا امید شده بودند ولی حرکت ضعیفی در یکی از پاهای نوزاد آنها را به زنده ماندن او امیدوار کرد.

جنین در هفته 24 بارداری بود و هنوز می توانست در رحم مادر باقی بماند. تیم زایمان تصمیم گرفتند تا نوزاد برای 2 هفته دیگر داخل رحم مادر باقی بماند.

در این مدت نوزاد و مادر فرصت داشتند تا برای زندگی مبارزه کنند، مادر برای حفظ جان نوزادش و نوزاد برای زنده ماند.

14 روز گذشت و پزشک تصمیم گرفت تا نوزاد را به دنیا بیاورد.

همانطور که انتظار می رفت جنین در مدت این 2 هفته بسیار قوی تر شده بود و این بار با حرکت های طبیعی یک نوزاد به دنیا آمد.

نوزاد دوم هم برای مراقبت چند روز در بخش nicu نگهداری شد .

زن جوان در عرض 14 روز دو بار زایمان کرد!

عکس زنی که زایمان عجیب داشت

زایمان عجیب زن , عکس دوقلوهایی که با 2 هفته فاصله متولدشدند

نوشته های مشابه