زن زیبا توسط شوهرش با نفت سوزانده شد! + تصاویر +16

زن زیبا توسط شوهرش با نفت سوزانده شد! + تصاویر +16

عکس وحشتناک صورت سوخته شده زن

زیبایی زیاد زن جوان باعث حسادت همسرش شد و مرد سنگدل با ریختن نفت بر روی سر زنش او را به طرز فجیعی سوزاند. وقتی زن در آشپزخانه بود این بلا به سرش آمد.

صورت زن زیبا توسط شوهر دیوانه سوزانده شد!

خبر حوادث : نِدنافا نوآنخول 26 ساله اهل تایلند می گوید:همسر من بسیار خشن، حسود و متعصب است، بین ما جر و بحثی پیش آمد که در پی آن وقتی که من در حال آشپزی بودم، شوهرم روی من نفت ریخت و مرا به آتش کشید، من فریاد می زدم و همسایه ها برای کمک به من آمدند و پس از خاموش کردن شعله های آتش، مرا به بیمارستان بردند، واقعا دردی که از سوختگی می کشیدم غیر قابل تحمل بود.

عمل های پیوند پوست متعددی در ناحیه اطراف دهان او انجام گرفت، همچنین فک، انگشتان، گردن، بازوهای او به شدت آسیب دیده بودند. ندنافا برای هزینه های پزشکی درخواست کمک کرده ، زیرا همسرش فعلا در زندان Prison است و خودش هم با توجه به شرایط جسمانی فعلی، نمی تواند کار کند.

گفتنی است؛ نِدنافا یک فرزند 6 ساله به نام لومی دارد.

زن زیبا توسط شوهرش با نفت سوزانده شد! + تصاویر +16 زن زیبا توسط شوهرش با نفت سوزانده شد! + تصاویر +16 زن زیبا توسط شوهرش با نفت سوزانده شد! + تصاویر +16 زن زیبا توسط شوهرش با نفت سوزانده شد! + تصاویر +16

شوهر احمق زن زیبایش را سوزاند + تصاویر +16

مطالب مشابه را ببینید!