زن شجاع ریز نقش که مرد متجاوز قوی هیکل را کتک کاری کرد! +عکس

زن شجاع ریز نقش که مرد متجاوز قوی هیکل را کتک کاری کرد!

مردی که قصد تجاوز جنسی به یک زن داشت به شدت از این زن ریزه پیزه کتک خورد!

کتک زدن مرد متجاوز توسط زن ریز نقش

جوری که این مرد قوی هیکل از یک زن ضعیف کتک خورد سوژ رسانه ها شد. زن یاد‌شده پیش از اینکه مرد مهاجم قصد خود را عملی کند با حلقه کردن دسته‌کلید در انگشتان خود توانسته ضربه‌های کاری به سر و صورت مهاجم وارد کرده و او را بیهوش کند.

 

عکس کتک خوردن مرد قوی هیکل

زن شجاع ریز نقش که مرد متجاوز قوی هیکل را کتک کاری کرد!

 

بسیاری از کاربر‌های شبکه‌های اجتماعی دفاع جانانه این زن را ستودند. مرد قوی هیکل که به قصد تجاوز به این زن حمله کرده بود بعد از به هوش آمدن توسط پلیس بازداشت شد.

کتک خوردن مرد متجاوز از زن جوان

مطالب مشابه را ببینید!