مجله تاپ‌ناز‌

زیباترین جمله های زندگی و عکس نوشته های الهام بخش

زیباترین جمله های زندگی و عکس نوشته های الهام بخش

جملات زیبای الهام بخش برای زندگی

در این بخش جملات الهام بخش برای زندگی و عکس نوشته های با مفهوم را گردآوری کرده ایم.

کلمات خیلی قدرت دارند، از آنها درست استفاده کنیم! حتی در عصبانیت

زیباترین جمله های زندگی و عکس نوشته های الهام بخش

عکس نوشته الهام بخش زندگی

زندگیم سرشار از آرمیش، خوشحالی، برکت و ثروت هست… خدای مهربون برای تمام نعمتهات سپاسگذارم

مطلب مشابه: جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی + عکس نوشته های با معنی

هرگز تسلیم نشوید

معجزه ها هر روز رخ می دهند

شاید فردا ، روز شما باشد

زیباترین جمله های زندگی و عکس نوشته های الهام بخش

زیباترین عکس نوشته های عاشقانه

وقتی خودشم دلیل ناراحتیشو نمیدونه باهاش حرف نزن بغلش کن

مطلب مشابه: عکس نوشته جملات زیبا و الهام بخش + متن های دلنشین و امید بخش زندگی

راه حل صحیح موفقیت این است که

اشتیاق شما به پیروزی

بیشتر از ترس شما از شکست باشد.

انیشتین

زیباترین جمله های زندگی و عکس نوشته های الهام بخش

زیباترین جمله عکس های عاشقانه

مرد اونیه که یه کاری کنه همه به خانومش حسادت کنن نه خانومش به همه

زیباترین جمله های زندگی و عکس نوشته های الهام بخش

عکس نوشته جملات الهام بخش زندگی

شکست

بخشی از زندگیست.

اگر شکست نخورید،

نمی آموزید.

اگر نیاموزید ، هرگز تغییر نخواهید کرد.

زیباترین جمله های زندگی و عکس نوشته های الهام بخش

جمل های زیبا و با معنی زندگی

“قلب” خاک خوبی دارد هر دانه که در آن بکاری از هر جنسی، از همان جنس صدها دانه برمیداری

زیباترین جمله های زندگی و عکس نوشته های الهام بخش

عکس نوشته و جملات امیدبخش زندگی

چالش ها برای سرگرم کننده کردن زندگی هستند

و غلبه بر آن باعث معنا دار شدن زندگی.

جاشوه جی مارین

مطلب مشابه: زیباترین جملات الهام بخش و انرژی دهنده + عکس نوشته های زیبای الهام بخش

زیباترین جمله های زندگی و عکس نوشته های الهام بخش

خوشبختی با شما آغاز میشود.

نه با روابط عاشقانه تان

نه با شغلتان

نه با پولتان

بلکه با خودتان

زیباترین جمله های زندگی و عکس نوشته های الهام بخش

عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی

هیچوقت از داشتن عقاید متفاوت با توافق جمع نترسید،

حتی وقتی که تنها فرد موجود با همچین اعتقادی باشید.

رابین شارما

زیباترین جمله های زندگی و عکس نوشته های الهام بخش

گاهی باید کسانی را

از گذشته مان فراموش کنیم

به یک دلیل ساده :

آنها به آینده مان تعلق ندارند …

مطلب مشابه: عکس نوشته های جملات الهام بخش زیبا برای زندگی بهتر

زیباترین جمله های زندگی و عکس نوشته های الهام بخش

آدمها را از روی ظاهرشان قضاوت نکنید.

شاید قلبی بزرگ

زیر لباسی کهنه پنهان شده باشد

زیباترین جمله های زندگی و عکس نوشته های الهام بخش

خودت باش،

نه تندیسی که دیگران می خواهند!

وقتی قالب فکر دیگران می شوی

زیبا میشوی به چشمشان،

اما قبول کن

تمام مجسمه ها شکستنی هستند،…

زیباترین جمله های زندگی و عکس نوشته های الهام بخش

گاهی بهترین کاری که میتونی انجام بدی، فکر نکردن، تجسم نکردن، وسواس نبودنه
فقط نفس عمیق بکش و ایمان داشته باش که همه چیز همونطوری میشه که میخوای

زیباترین جمله های زندگی و عکس نوشته های الهام بخش

زندگی کن و لبخند بزن
به خاطر آن‌ هايی که با لبخندت زندگی می کنند،
از نفست آرام می گيرند، به اميدت زنده هستند،
و لحظه‌ لحظه‌ برایت خاطره می سازند…!

مطالب مشابه را ببینید!