زیباترین زن 2013 به انتخاب مجله معتبر پیپل +تصاویر

زیباترین زن 2013 به انتخاب مجله معتبر پیپل +تصاویر

 گوئینت پالترو 40 ساله هنرپیشه آمریکایی که در سال 1997 جایزه اسکار بهترین بازیگر زن برای بازی در فیلم شکسپیر عاشق» را از آن خود کرد از سوی نشریه «پیپل» به عنوان زیبا ترین زن جهان در سال 2013 انتخاب شده است.ا و این روزها، مرد آهنی 3 را در اکران دارد.

زیباترین زن جهان 2013

زیباترین زن جهان 2013
زیباترین زن جهان 2013

زیباترین زن جهان 2013
زیباترین زن جهان 2013
گوئینت پالترو
گوئینت پالترو

 گوئینت پالترو
گوئینت پالترو
مطالب مشابه را ببینید!