مجله تاپ‌ناز‌

زیبایی های طبیعت با دریاچه یخ زده SUPERIOR

زیبایی های دریاچه یخ زده Superior
در حالی که زمستان گاهی سهم خود را در ایجاد مشکلات ایفا می کند زیبایی هایی نادر هم به وجود می آورد. برای اولین بار در 5 سال گذشته دریاچه Superior در جزایر ملی Lakeshore به طور کامل یخ زده است.

یخ این دریاچه به قدری ضخامت دارد که ماجراجویان بسیاری توانستند روی این دریاچه یخ زده زیبا قدم بزنند.در اطراف این دریاچه جاذبه های یخی دیگر هم به چشم می خورد که می توان به غار یخی بسیار شگفت انگیز اشاره کرد.

زیبایی های طبیعت با دریاچه یخ زده SUPERIOR

 

غار یخی / زیبایی های طبیعت / دریا چه Superior

عکس های غار یخی,غار یخی

غار یخی / زیبایی های طبیعت / دریا چه Superior

تصاویر غار یخی,عکسهای غار یخی

غار یخی / زیبایی های طبیعت / دریا چه Superior

دریاچه Superior,عکس های غار یخی

غار یخی / زیبایی های طبیعت / دریا چه Superior

دریاچه Superior,عکس های غار یخی,غار یخی

غار یخی / زیبایی های طبیعت / دریا چه Superior/

عجایب طبیعت,دریاچه یخی

تصاویر دریاچه Superior

عکس های غار یخی,غار یخی

غار یخی / زیبایی های طبیعت / دریا چه Superior

عکس های غار یخی,غار یخی

عکسهای دریاچه Superior

دریاچه Superior,عکس های غار یخی,غار یخی

عکسهای دریاچه Superior

مطالب مشابه را ببینید!