عکس های ستاره های هم سن هالیوود

ممکن است باور نکنید ستارگانی که در این گزارش با آنها آشنا می شوید ، همسن هستند.

«پل جیاماتی» و «وین دیزل» هر دو 45 ساله

عکس های ستاره های هم سن هالیوود

«جی زی» و «مایکل شین» هر دو 44 ساله

اخبار,اخبار فرهنگی ,ستارگان هالیوود همسن

«جنی کارث» و «کامرون دیاز» هر دو 40 ساله

اخبار,اخبار فرهنگی ,ستارگان هالیوود همسن

«اما استون» و «ادل» هر دو 24 ساله

اخبار,اخبار فرهنگی ,ستارگان هالیوود همسن

«جودی فاستر» و «دمی مور» هر دو 50 ساله

اخبار,اخبار فرهنگی ,ستارگان هالیوود همسن

«الکسیز بلدل» و «بیانسه» هر دو 31 ساله

اخبار,اخبار فرهنگی ,ستارگان هالیوود همسن

«اون ویلسون» و «دنیل کریگ» هر دو 45 ساله

اخبار,اخبار فرهنگی ,ستارگان هالیوود همسن

«تارا رید» و «آنجلینا جولی» هر دو 37 ساله

اخبار,اخبار فرهنگی ,ستارگان هالیوود همسن

«مدونا» و «جیمی لی کریتس» هر دو 54 ساله

اخبار,اخبار فرهنگی ,ستارگان هالیوود همسن

«کیت وینسلت» و «درو بریمور» هر دو 38 ساله

اخبار,اخبار فرهنگی ,ستارگان هالیوود همسن

«پیتر فاسینلی» و «جیمز مارسون»‌ هر دو 39 ساله

اخبار,اخبار فرهنگی ,ستارگان هالیوود همسن

«اندرو گارفیلد» و «کریس همسورث» هر دو 29 ساله

اخبار,اخبار فرهنگی ,ستارگان هالیوود همسن

مطالب مشابه را ببینید!