مجله تاپ‌ناز‌

سخنان اسحاق نیوتون فیزیکدان معروف با جملات آموزنده

در این بخش سخنان اسحاق نیوتون دانشمند و فیزیکدان برجسته را ارائه کرده ایم. در ادامه گزیده ای از متن و جملات آموزنده اسحاق نیوتون را در تاپ ناز بخوانید.

جاذبه حرکت سیارات رو توضیح میده،
اما نمی تونه توضیح بده که چه کسی سیارات رو به حرکت در میاره.

من نمیدانم به چشم مردم دنیا چگونه به نظر می آیم اما در چشم خودم شبیه کودکی هستم که در کنار دریا به بازی مشغول است و هر از گاهی از یافتن سنگی صاف تر یا صدفی زیباتر مشعوف می شود، در حالی که اقیانوس عظیم حقیقت کشف نشده، پیش چشم او گسترده است.

این زیباترین منظومه خورشید، سیارات و دنباله‌ دار ها،
تنها می‌ تونست از مشورت و فرمانروایی موجودی هوشمند و قدرتمند سرچشمه بگیره.

تمام ذرات جهان دارای نیروی مرموزی به نام جاذبه هستند که باعث جذب آنها به یکدیگر می‌شود و به طور معمول ذرات هر توده مجذوب مرکز آن و توده ذکر شده، خود، مجذوب توده دیگری است.

مطلب مشابه: سخنان زیگموند فروید روانکاو معروف؛ 30 جمله آموزنده زیبا و از او

سخنان اسحاق نیوتون فیزیکدان معروف با جملات آموزنده

در حیرتم که وجود ناچیز خودم را در مقابل عظمت آفریدگان و این دنیای بزرگی که در آن زندگی می‌کنم، به چه تشبیه کنم.

اگر تا به حال به اکتشافات ارزشمندی دست یافته ام، بیشتر به خاطر توجه صبورانه بوده تا استعدادهای دیگه.

تا آنجا که ممکن است . امروز کارَت را خوب انجام بده . باشد که فردا هم قدمی رو به جلو برداری و کارت را بهتر انجام دهی.

انسان ممکن است چیزهایی رو تصور کنه که نادرسته،
اما او فقط می تونه چیزهایی رو بفهمه که درست هستن،
زیرا اگر چیزها نادرست باشن، درک اون ها ممکن نیست..

مطلب مشابه: جملات فلسفی زیبا در مورد زندگی؛ سخنان با معنی زیبایی زندگی

سخنان اسحاق نیوتون فیزیکدان معروف با جملات آموزنده

گاه لازم است که انسان دیدگان خود راببندد . زیرا اغلب خود را به نابینایی زدن نیز نوعی خوشبختی است .

کسی که از روی عدم خلوص می اندیشه به خدا ایمان نمیاره.
اما کسی که واقعا فکر می کنه باید به خدا ایمان داشته باشه.

خطاها در هنر نیستند، بلکه در هنرپیشه ها هستند.

برای خودم من فقط یک کودک هستم که در ساحل بازی می کنه،
در حالی که اقیانوس های عظیمی از حقیقت در برابر من کشف نشده ست.

من مشهور نشدم مگر به واسطه کار و کوشش و اگر از عملی خسته می‌شدم، تفریح و رفع خستگی را در اشتغال به کار دیگری جستجو می‌کردم.

**

تمام ذرات جهان داراي نيروي مرموزي به نام جاذبه هستند كه باعث جذب آنها به يكديگر مي شود و به طور معمول ذرات هر توده مجذوب مركز آن و توده ذكر شده، خود، مجذوب توده ديگري است.

مطلب مشابه: سخنان فوق العاده از جو دیسپنزا نویسنده معروف با جملات تاثیرگذار و عمیق

سخنان اسحاق نیوتون فیزیکدان معروف با جملات آموزنده

شاید مانند کودکی باشیم که در کنار دریا با سنگ ریزه و صدفهای زیبا بازی می کند، اما بی خبر از آنیم که دریایی بس بزرگ و اقیانوسی بیکران در مقابل دیدگانمان وجود دارد که در اعماق آن اسرار بزرگ و شگفت انگیزی نهفته است.

افلاطون دوست من است، ارسطو دوست من است، اما بزرگ ترین دوست من حقیقته.

من مشهور نشدم مگر به واسطه کار و کوشش و اگر از عملی خسته می شدم، تفریح و رفع خستگی را در اشتغال به کار دیگری جستجو می کردم.

مطلب مشابه: سخنان یوهان گوته فیلسوف و شاعر؛ 80 جمله و متن آموزنده از گوته

مطالب مشابه را ببینید!