مجله تاپ‌ناز‌

سخنان افلاطون؛ جملات آموزنده فلسفی و زیبا از فیلسوف بزرگ یونانی

در این بخش مجموعه سخنان افلاطون را با جملات آموزنده فلسفی زیبا را گردآوری کرده ایم. افلاطون یکی از فیلسوفان معروف یونان و شهر آتن بود.

آرزوهای ساده و میانه‌ای که پیرو منطق و خرد و رای درست می‌باشد، تنها نزد شمار کمی از افراد یافت می‌شود.

**

چیزی که جدایی می‌آورد، همانا خودخواهی در شادی و اندوه است؛ به این چَم که هرگاه برای شهر یا افراد، رویدادی رخ دهد، برخی دلخون و برخی دیگر، شادمان شوند.

اگر انسان، کسی را جز به عمد بکُشد، این خطا کوچکتر از آن است که او را در جستار زیبایی و نیکی و دادگری و قانون فریب دهد.

شخص نادان به کسب دانش نمی پردازد، زیرا خود را دانا می شمارد و بدبختی افراد نادان در همین است.

سخنان افلاطون؛ جملات آموزنده فلسفی و زیبا از فیلسوف بزرگ یونانی

سبب جنگ، حس زیاده‌خواهی است که هر زمان بروز کند، هم برای جامعه و هم برای افراد، بزرگترین رنج است.

**

هر کاری زمانی دارد که اگر در آن زمان انجام نیابد، زمان، از دست رفته است.

**

از آنان که هیچ ندارند، چگونه می‌توان چیزی بیرون کشید؟

**

Only the dead have seen the end of war.

تنها مردگان پایان جنگ را دیده اند.

مطلب مشابه: سخنان زیبای رالف والدو امرسون؛ جملات آموزنده فلسفی از نویسنده معروف

Music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and charm and gaiety to life and to everything.

موسیقی یک قانون اخلاقی است که روح را به جهان، بال را به ذهن، پرواز را به تخیل، و جذابیت و لذت را به زندگی و به هر چیزی می دهد.

جملات آموزنده فلسفی افلاطون

Human behavior flows from three main sources: desire, emotion, and knowledge.

رفتار انسانی از سه منبع اصلی جاری می شود: میل، احساسات و دانش.

**

خدا در راه فضيلت سد هايی از درد و رنج برپا كرده اند اما از طرف ديگر وقتی آدمي بر اين مشكلات فائق آمد و از سد ها گذشت،فضيلت به دست آمده كار آسانی به نظر ميرسد.

سخنان افلاطون؛ جملات آموزنده فلسفی و زیبا از فیلسوف بزرگ یونانی

**

اشرار، کسانی را گویند که عیوب مردم را جستجو می‌کنند و به ‌آن می‌چسبند و نیکویی آن‌ها را به دست فراموشی می‌سپارند؛ مانند مگسی که در جاهای کثیف می‌نشیند و از جاهای تمیز دوری می‌کند.

**

نزديك مباش به همنشينی مردمان شرور و بذ اخلاق، زيرا كه طبع تو از طبيعت او شر را مي دزدد، در حالی كه تو آگاه نباشی.

**

بي صبری انسان را از هيچ رنجی نميرهاند، بلكه درد جديدی براي از پا درآوردن شخص بوجود می آورد.

مطلب مشابه: سخنان فلسفی + سخن بزرگان و اس ام اس های فلسفی تکان دهنده

جملات فیلسوف بزرگ یونانی

به‌عقیده من تنها فکری که شایسته‌است مغز انسان را به خود مشغول سازد، آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع که چه‌کار کند تا فرزندانش خوشبخت شوند.

**

تندرستی و زیبائی و نیرومندی و مال‌داری و همه چیزهای دیگری که در دست نیک‌مردان باعث و بانی خیر است، به‌همان اندازه پلید و عامل شرارت خواهد بود، اگر در دست نابکاران و اراذل قرار گیرد.

**

سخنان افلاطون؛ جملات آموزنده فلسفی و زیبا از فیلسوف بزرگ یونانی

خدا در راه فضیلت سدهایی از درد و رنج برپا کرده‌اند اما از طرف دیگر وقتی آدمی بر این مشکلات فائق آمد و از سدها گذشت، فضیلت به‌دست آمده کار آسانی به نظر می‌رسد.

**

در دنیا دو نیرو هست: شمشیر و تدبیر، بیشتر اوقات شمشیر مغلوب تدبیر شده‌است.

**

دنیا را آتش انگار، چنان که برای معاش به کمی آتش کفایت توان کرد، شما نیز با مقداری از نعمت دنیا اکتفا کنید.

مطلب مشابه: کپشن فلسفی | جملات اخلاقی برای زیر عکس | متن های با معنی برای استوری

سزاوار است حاکم را بر وفق و مدارا حد بر مجرم براند و خشونت نکند چه اگر کسی مجرم نبود، حاکم بر مسند نمی‌نشست.

**

سعادت جامعه به‌مراتب مهم تر از سعادت فرد می‌باشد

**

عشق بلائی است که همه خواستارش هستند.

***

نزدیک مباش به‌همنشینی مردمان شرور و بداخلاق، زیرا که طبع تو از طبیعت او شر را می‌دزدد، در حالی که تو آگاه نباشی.

***

نادانی هرکس به‌دو چیز دانسته می‌شود: اول، به‌چیزی که از او نپرسیده‌اند خبر گوید. دوم، سخن‌راندن بیش از ضرورت.

***

لذتی که از علم حاصل می‌شود، لذتی بی‌آلایش است.

***

فقط عدالت است که می‌تواند موجد خوشبختی شود.

***

علاقه‌ای در دنیا شدیدتر از عشق به وطن نیست.

مطلب مشابه: سخنان سقراط فیلسوف بزرگ یونانی | جملات ناب آموزنده سقراط

مطالب مشابه را ببینید!