مجله تاپ‌ناز‌

سخنان رومن رولان نویسنده و روشنفکر فرانسوی با جملات زیبای آموزنده

در این مطلب سخنان رومن رولان نویسنده و نمایشنامه نویس فرانسوی که به عنوان روشنفکر شناخته می شد و جایزه نوبل ادبیات را نیز گرفته است را گردآوری کرده ایم. این روشنفکر فرانسوی به دلیل حمایت اولیه و مخالفت بعدی با ژوزف استالین و تاثیری که بر زیگموند فروید داشت شناخته شده است.

جملات آموزنده و سخنان رومن رولان

سخنان رومن رولان

ـ تا زمانی که آدمی در ژرفای جهان خود آزاد و حقیقی می‌ماند،اگر هم از فرط گناه از دست رفته باشد،‌هنوز همه چیز از دست نرفته است.

**


ـ خوشا آنان که می‌گریند،‌زیرا دلداری خواهند یافت.

**

ـ هر اثری که دوام یابد از همان جوهر زمان خود ساخته شده است.

جملات زیبای آموزنده رومن رولان روشنفکر


ـ من در زندگی از هیچ چیز به اندازه‌ی یکنواختی نمی‌ترسم.

**


ـ برای جان‌هایی که بهم نزدیک‌اند جدایی بزرگ‌ترین نعمت است:‌از حیا آزادشان می‌سازد و میان‌شان همه‌ی موانع را درهم می‌شکند.

مطلب مشابه: سخنان زیبا و آموزنده + جملات پندآموز از شخصیت های مهم ایرانی و خارجی

سخنان رومن رولان


ـ آنچه که تو از زن‌ها می‌دانی‌،‌آنچه به گمان خودت می‌دانی،‌نمی‌گذارد که تو آنها را بشناسی.مرد از زن جز لذت خودش چیزی نمی‌شناسد.برای آنکه به راستی زن را بشناسی،‌باید بتوانی خودت را فراموش کنی.

**


ـ زن،حتی بهترین آن،غالبا نهانخانه‌های تاریکی در دل دارد،‌یک سنگدلی نفوذناپذیر،‌کینه‌هایی که نزد خود بدان اعتراف نمی‌کنند تا ناگزیر از بحث درباره‌اش نباشند.

**


ـ ‌نخستین کسی که دست به عمل خواهد زد،‌دیگران از او متولد خواهند شد.

**


ـ درست به همان دلیل که شخص بدبخت است به همان دلیل باید دیگران بدبخت نباشند.

مطلب مشابه: سخنان ناب بزرگان جهان + متن هایی خاص در مورد عشق و زندگی


ـ هیچ سلاح نپوشیدن بهتر از آنست که شخص نیمه‌کاره سلاح بپوشد.

**


ـ قانون هست و چیزهایی فراتر از قانون.

**

سخنان رومن رولان


ـ بی شک!بر پایه‌ی عشق هیچ چیز نمی‌توان بنا کرد.آنان می‌دانستند،‌یا نمی‌دانستند.یا می‌بایست دانسته باشند: زندگی یک کارگاه ساختمانی است که کار در آن تعطیل نمی‌شود؛جایی در آن برای هرزه گردان نیست!حق عشق،‌باشد!ولی به همان‌گونه که حق نان هست!بهای آن را باید با کار پرداخت:‌کسی که کار نمی‌کند،‌به هیچ رو حق خوردن ندارد،عشق نیز به مانند نان،قانونی پولادین.و اگر هنوز گروهی حشرات طفیلی موفق می‌شوند که از آن سر بپیچند،‌کیفر آن را خود می‌یابند.نان دزدیده شده در گلوی‌شان می‌ماند.در لذت خویش از دل‌زدگی می‌میرند.نه!انسان نمی‌تواند تنها با نان و عشق زندگی کند،کار کن و بیافرین!

**

ـ‌ تا زنده‌ای،‌مبادا بمیری!

مطلب مشابه: جملات قصار و برگزیده از بزرگان + متن های زیبا برای افزایش انگیزه در زندگی


ـ بهترین راه برای به دست آوردن آنچه در آرزوی آنیم این است که منتظر آن نباشیم.

**


ـ بدترین کار بد شاید آن کار بدی است که می‌خواهیم بکنیم و نمی‌کنیم.

**

جرأت کنید راست و حقیقی باشید. جرات کنید زشت باشید! اگر موسیقی بد را دوست دارید . رک و راست بگویید. خود را همان که هستید نشان دهید. این بزک تهوع انگیز دوروئی و دو پهلویی را از چهره روح خود بزدایید . با آب فراوان بشویید!

**

چیزی بدتر از آن نیست که شخصی به هنگام بدبختی روزگار خوشی را به یاد بیاورد

مطلب مشابه: سخنان زیبای چگوارا + متن و سخنان آموزنده و مفهومی از ارنستو چگوارا

فهمیدن همه چیز یعنی متنفر نبودن از هیچ چیز

**

قهرمان کسی است که کاری که می تواند را انجام می دهد

**

بالاخره فهمیدم چه چیزی انسان را از حیوانات متمایز می کند : نگرانی های اقتصادی

**

هرکسی اشتباهاتی می کند ؛ زندگی همین است. ولی عاشق بودن هیچ وقت اشتباه نیست.

**

هیچکس حق ندارد وظایف خود را فدای تمایل دل خویش کند . اما دست کم باید این حق را به دل داد که هنگام عمل به وظایف خویش خشنود نباشد

مطلب مشابه: سخنان ناپلئون هیل درباره موفقیت و جملات ناب در مورد زندگی

مطالب مشابه را ببینید!