مجله تاپ‌ناز‌

سخنان حضرت علی (ع) + مجموعه احادیث و سخنان زیبای امام علی

در این بخش سخنان حضرت علی (ع) و احادیث این امام را گردآوری کرده ایم و امیدواریم این احادیث گرانبها مورد توجه شما قرار بگیرند. سخنان حضرت علی را می توانید سر لوحه زندگی خود قرار دهید و می توانید این جمله های زیبا و دلنشین را در تمام مراحل زندگی خود به کار ببرید و زندگی با آرامش و پر برکتی داشته باشید.

سخنان و جملات زیبای حضرت علی (ع)

سخنان بزرگان همیشه دارای معانی پر مفهوم است و اگر شما مایل هستید در زندگی خود کمتر اشتباه کنید و زندگی خوبی داشته باشید می توانید از این جملات در تمام مراحل مختلف زندگی خود الگوبرداری کنید.

متن زیبا و مذهبی حضرت علی

سخنان شما سنگهای سخت را نرم می كند

احادیثی از امام علی

حق سنگین است اما گوارا ، باطل سبک است، اما در کام چون سنگی خارا

سخنان شما سنگهای سخت را نرم می کند.

جمله کوتاه امام علی

در فتنه ها همچون بچه شتر باش که نه پشت دارد تا بر آن سوار شوند و نه پستانی که از آن شیر بدوشند .

سخنان زیبای حضرت علی

سخنان زیبا امام علی 

در فتنه ها همچون بچه شتر باش که نه پشت دارد تا بر آن سوار شوند و نه پستانی که از آن شیر بدوشند.

دوست مومن عقل است ، یاورش، علم ، پدرش مدارا و برادرش ، نرمش

متن های آموزنده از امام علی

مربی لایق کسی است که از غریزه عشق به کمال و ترقی خواهی کودک استفاده كند

دعوت کننده ای که فاقد عمل باشد مانند تیر اندازی است که کمان او زه ندارد

مطلب پیشنهادی: سخنانی ارزشمند از حضرت علی (ع) + جملات قصار و احادیث آن حضرت

سخنان دلنشین از امام علی 

دعوت کننده ای که فاقد عمل باشد مانند تیر اندازی است که کمان او زه ندارد.

حق بگویید تا به حق معروف شوید،حق را به کار ببندید تا از اهل حق باشید

جملات آموزنده مذهبی

حاجت محتاج را به تاخیر نینداز زیرا نمی دانی از اینکه فردا برای تو چه پیش خواهد آمد

پیش از این که نسبت به کاری تصمیم بگیری مشورت کن ، و قبل از این که وارد عمل شوی ، فکر كن

احادیث پرمحتوا از حضرت علی 

علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک مبدل نکنید، آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید ،اقدام نمایید.

همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دارکه در راه خدا جهاد می کند بیشتر است

سخنان ارزشمند مام شیعیان

علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک مبدل نکنید، آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید ،اقدام نمایید.

عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگرد

سخنان جالب از امام علی 

بوسیدن فرزند ، رحمت و محبت است.

بزرگترین نادانی ها برای بشر عدم شناخت خود است

جملات زیبا

مربی لایق کسی است که از غریزه عشق به کمال و ترقی خواهی کودک استفاده كند

برای مردم آن را بخواه که برای خود می خواهی و با دیگران طوری رفتار کن که مایلی درباره ات آنچنان کنند.

جملات زیبا از حضرت علی 

حق بگویید تا به حق معروف شوید،حق را به کار ببندید تا از اهل حق باشید.

جملات زیبای امام علی

حق بگویید تا به حق معروف شوید،حق را به کار ببندید تا از اهل حق باشید

ببینید: عکس نوشته های حضرت علی (ع) و تصویر پروفایل تبریک تولد امام علی (ع)

سخنان زیبای حضرت علی

سخنان دلنشین و زیبا از حضرت علی 

همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دار که در راه خدا جهاد می کند بیشتر است.

سخنان علی ابن ابیطالب

پیش از این که نسبت به کاری تصمیم بگیری مشورت کن ، و قبل از این که وارد عمل شوی ، فکر كن

سخنان زیبای حضرت علی

سخنان حضرت علی با مضامین دلنشین

برای مردم آن را بخواه که برای خود می خواهی و با دیگران طوری رفتار کن که مایلی درباره ات آنچنان کنند.

مطلب پیشنهادی: جملات آموزنده | سخنان آموزنده بزرگان | جملات در مورد عشق و زندگی

حدیث در مورد روزه داری

همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دارکه در راه خدا جهاد می کند بیشتر است

احادیث زیبا از امام علی

شکست عدم پیروزی نیست بلکه شکست پیروزی آدم را به تأخیر می اندازد.

جملات کوتاه امام علی در مورد عاقل ترین افراد

عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگرد

سخنان دلنشین از حضرت علی درباره خدا 

هر که اطمینان داشته باشد که آنچه خدا برایش مقدر کرده است به او می رسد، دلش آرام گیرد.

سخنان امام علی در مورد دانایی

بزرگترین نادانی ها برای بشر عدم شناخت خود است

سخنان زیبای حضرت علی

سخنان کوتاه از حضرت علی 

چه بسیارند عبرتها و چه اندک اند عبرت گرفتن ها!

جمله های زیبا از حضرت علی 

هر کس پاک دامنی و قناعت ارمغان او شد، سرافرازی با او هم پیمان گشت.

جملات زیبا از امام علی 

از طمع کاری است که مردان گردن به ذلت و خواری نهند.

مطلب پیشنهادی: جملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و عکس پروفایل از جملات زیبا و معنی دار

سخنان پرمحتوا امام علی 

کسی که ارزش خویش را کم یافت امیدی به خیر او نداشته باشید.

سخنان دلنشین از امام علی 

مردی که در طلب کامجویی از زنان است، دچار فساد عقل می شود.

جمله های زیبا و کوتاه از امام علی 

کم عقل ترین انسانها افرادی هستند که از حاکمان ستم پیشه بیشتر می ترسند و اطاعت ایشان بیشتر می نمایند.

سخنان جالب امام علی 

زاهد در دنیا کسی است که حرام بر صبرش غلبه نکند، و حلال از شکرش باز ندارد.

سخنان پرمحتوا از امام علی 

از گنجهای بهشت; نیکی کردن و پنهان نمودن کار[نیک] و صبر بر مصیبتها و نهان کردن گرفتاریها (یعنی عدم شکایت از آنها) است.

جملات دلنشین و پرمحتوا از امام علی 

با دوستت آرام بیا، بسا که روزی دشمنت شود، و با دشمنت آرام بیا، بسا که روزی دوستت شود.

جملات بسیار زیبا از حضرت علی 

همانا بر شما از دو چیز میترسم: درازی آرزو و پیروی هوای نفس. امّا درازی آرزو سبب فراموشی آخرت شود، و امّا پیروی از هوای نفس، آدمی را از حقّ باز دارد.

سخنان ناب از امام علی 

با دشمنِ دوستت دوست مشو که [با این کار] با دوستت دشمنی میکنی.

جملات حضرت علی 

صبر بر سه گونه است: صبر بر مصیبت، و صبر بر اطاعت، و صبر بر [ترک] معصیت.

سخنان زیبای حضرت علی

سخنان امام علی 

هر که تنگدست شد و نپنداشت که این از لطف خدا به اوست، یک آرزو را ضایع کرده و هر که وسعت در مال یافت و نپنداشت که این یک غافلگیری از سوی خداست، در جای ترسناکی آسوده مانده است.

مطلب پیشنهادی: سخنان ناب بزرگان جهان + متن هایی خاص در مورد عشق و زندگی

سخنان ناب امام علی (ع)

فقر و تنگدستی و طول عمر را به خود تلقین نکن.

جمله های کوتاه و زیبا از امام علی 

دو چیز مردم را هلاک کرده: ترس از نداری و فخرطلبی.

سخنان زیبای حضرت علی

سخنان دلنشین امام علی علیه السلام 

صبر بر دو قسم است: صبر بر مصیبت که نیکو و زیباست، و بهتر از آن صبر بر چیزی است که خداوند آن را حرام گردانیده است.

جملات حضرت علی 

خداوند شش کس را به شش خصلت عذاب کند:عرب را به تعصّب، و خان های ده را به تکبّر، و فرمانروایان را به جور، و فقیهان را به حسد، و تجّار را به خیانت، و روستایی را به جهالت.

جمله های امام علی 

هنگام فتنه چون شتر دو ساله باش که نه پشتی دارد تا سوارش شوند و نه پستانی تا شیرش دوشند.

جمله های جالب از حضرت علی 

از کفّاره گناهان بزرگ، فریاد خواه را به فریاد رسیدن، و غمگین را آسایش بخشیدن است.

سخنان ناب حضرت علی علیه السلام

ناتوانترین مردم کسی است که توانِ به دست آوردن دوستان را ندارد، و ناتوانتر از او کسی است که دوستی به دست آرد و او را از دست بدهد.

حدیث مردم داری امام علی

برای مردم آن را بخواه که برای خود می خواهی و با دیگران طوری رفتار کن که مایلی درباره ات آنچنان کنند.

مطلب پیشنهادی: عکس پروفایل حضرت علی (ع) امام اول شیعیان | جملات زیبا از حضرت علی

سخنانی از حضرت علی (ع)

شکست عدم پیروزی نیست بلکه شکست پیروزی آدم را به تأخیر می اندازد.

هر که همتش کوچک باشد، فضیلتش از بین برود.

هر گاه جنایتها آشکار شود، برکت ها از میان برود.

ثمره حسادت، بدبختی در دنیا و آخرت است.

تو اگر نیکی کنی خود را گرامی داشته ای و به خودت نیکی کرده ای، اگر بدی کنی خودت را خوار کرده ای و به خودت زیان رسانده ای.

گنجایش هر ظرفی با آنچه در آن نهند، تنگ می شود جز ظرف دانش که (هر چه در آن نهند) گسترش می یابد.

بدهکاری زیاد، راستگو را دروغگو می کند و خوش قول را بد قول می کند.

هر که اطمینان داشته باشد که آنچه خدا برایش مقدر کرده است به او می رسد، دلش آرام گیرد.

زهد و بی اعتنایی به دنیا، بزرگترین آسایش است.

چه بسیارند عبرتها و چه اندک اند عبرت گرفتن ها!

در انتظار فرج باشید و از رحمت خدا نومید نشوید.

انصاف، برترین خصلت هاست.

هر که خوراکش کم باشد، اندیشه اش زلال گردد.

شنونده غیبت، مانند غیبت کننده است.

هر کس پاک دامنی و قناعت ارمغان او شد، سرافرازی با او هم پیمان گشت.

برترین بخشندگی بخشش در تنگدستی است.

محبوب ترین مؤمن نزد خداوند کسی است که مؤمن فقیری را در تنگدستی دنیا و گذران زندگی یاری رساند.

خوشا به حال آنکه به بندگان خدا نیکی کند و برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد.

از گردش روزگار، گوهر مردان آشکار می شود.

از طمع کاری است که مردان گردن به ذلت و خواری نهند.

مطالب مشابه را ببینید!