مجله تاپ‌ناز‌

سخنان ناپلئون هیل درباره موفقیت و جملات ناب در مورد زندگی

در این بخش سخنان ناپلئون هیل نویسنده موفقیت با جملات ناب در مورد زندگی و موفقیت های آن را گردآوری کرده ایم.

جملات و سخنان ناپلئون هیل

ناپلئون هیل

سخنان آموزنده و زیبا از ناپلئون هیل

مهم نیست كه چه می خواهید بكنید، مهم این است كه در این لحظه چه می كنید. ناپلئون هیل

نادان ها پیوسته از گذشته لاف می زنند، خردمندان در اندیشه حال بوده و دیوانگان، سخن آینده را به زبان می آورند. ناپلئون هیل

 شكست از آن كسانی است كه بی‌تفاوت اجازه می‌دهند ذهنیت شكست در آنها نفوذ كند. ناپلئون هیل

مطلب مشابه: جملات زیبا و دلنشین + متن و عکس نوشته های زیبای انگیزشی و پرانرژی

سخنان ناپلئون هیل درباره موفقیت و جملات ناب در مورد زندگی

پیش از گرفتن، دهنده و بخشنده باشید. ناپلئون هیل

یك زن قشنگ و نیكو صورت در نظر زیباست، اما یك زن خوب و نیكو سیرت در قلب انسان جای دارد. ناپلئون هیل

چشم براه مباش؛ زمانه هرگز به مراد دل ما نخواهد بود. ناپلئون هیل

پندارها، فرماندهان دنیای ما هستند. ناپلئون هیل

 منتظر نمانید، زمانی مناسب تر از اکنون وجود ندارد. از همین نقطه ای که ایستاده اید و با همین ابزار و امکاناتی که در اختیار دارید، کار را ادامه دهید. همین طور که پیش می روید، ابزار ها و امکانات بهتر و مناسب تر را پیدا می کنید. ناپلئون هیل

مطلب مشابه: متن انگیزشی درباره استقامت و تسلیم نشدن در مقابل مشکلات زندگی

سخنان ناپلئون هیل درباره موفقیت و جملات ناب در مورد زندگی

 اگر باور داشته باشی كه می توانی، بی شك می توانی. ناپلئون هیل

در هر رویداد منفی، بذر یك پیشامد پربارتر و سودمندتر كاشته می شود. ناپلئون هیل

همیشه حرفی را بزن كه بتوانی آن را بنویسی، چیزی را بنویس كه بتوانی امضایش كنی و چیزی را امضا كن كه بتوانی پای آن بایستی. ناپلئون هیل

نبردهای زندگی همیشه به سود قویترین ها و سریعترین ها پایان نمی پذیرد! دیر یا زود، بُرد با كسی است كه بردن را باور دارد!  ناپلئون هیل

پیروزی با كسانی است كه پشتكار بیشتری دارند. ناپلئون هیل

مطلب مشابه: جملات انگیزشی کوتاه تلاش و متن های فوق العده برای رسیدن به هدف برتر زندگی

كسی كه همیشه می خواهد اشتباه دیگران را ثابت كند، آنها را از خود دور می سازد. ناپلئون هیل

سخنان ناپلئون هیل درباره موفقیت و جملات ناب در مورد زندگی

تهیدستی، مایه‌ی آبروریزی نیست، ولی بی‌گمان، مایه‌ی سربلندی و پشتیبانی هم نیست! ناپلئون هیل

دانستن كافی نیست، باید به دانسته خود عمل كنید. ناپلئون هیل

نقطه شروع هر دستاوردی، خواست و اشتیاق است. ناپلئون هیل

 نقطه شروع هر موفقیتی، وجود یك نظریه یا نقطه نظر است كه خود ناشی از تصور می باشد. ناپلئون هیل

 اگر با دشمنی زیاد بجنگی، پس از مدتی تمام استراتژی های تو را فرا می گیرد. ناپلئون هیل

مطلب مشابه: جمله انگیزشی کوتاه و بلند + سخنان فوق انگیزشی خاص از افراد موفق معروف

سخنان ناپلئون هیل درباره موفقیت و جملات ناب در مورد زندگی

 برنامه ریزی دقیق و منظم، پیمودن نیمی از راه است. ناپلئون هیل

 اولین مرحله انجام كار، تمایل به انجام آن است. ناپلئون هیل

در همین زمانهای سرخوردگی، چالش و ناامیدی است كه انسان با یك جهش می‌تواند برای رهایی خود برنامه‌ریزی كند. ناپلئون هیل

مطلب مشابه: جملات انگیزشی شجاعت و سخنان زیبا در مورد نترس بودن در زندگی

 شكست یك عامل نیرو بخش است، نه یك باز دارنده؛ هر شكست بذری از موفقیت در دل دارد. ناپلئون هیل

 اگر چند كیلومتر بیشتر از آنچه تاكنون به آن خو گرفته‌اید، گام بردارید، دارایی افزونتری به دست خواهید آورد. ناپلئون هیل

مطالب مشابه را ببینید!