سخنان زیبا از آناتول فرانس

گلچین سخنان آناتول فرانس

سخنان زیبا از آناتول فرانس

دو چيز تفاوت فاحشي را بين انسان و حيوان به وجود مي آورد : قدرت بيان و دروغگويي.

 

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

جملات آناتول فرانس

تا زماني كه به قدرت نرسيده اي فرمانبردار باش و چون به آن رسيدي، فروتن.

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

سخنان آناتول فرانس

خطا کردن یک کار انسانی است اما تکرار آن یک کار حیوانی.

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

جملات آناتول فرانس

تمام کتاب‌های تاریخی که در آن دروغی نیست، به طرز وحشت‌ناکی خسته‌کننده می‌باشند.

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

جملات آناتول فرانس

خنده، بهترين اسلحه جنگ با زندگي است.

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

سخنان آناتول فرانس

دانشمند كسي است كه فرق ميان “من مي دانم” و “من مي پندارم” را مي داند.

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

جملات آناتول فرانس

نقص مهم امپراتوريهاي بزرگ دنيا اين بود كه قوانين را مغزهاي قوي براي مردان قوي مي نوشتند و ضعف بشر را در نظر نمي گرفتند.

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

جملات کوتاه آناتول فرانس

زیبایی چنان پرشکوه و مقدس است که هرجا به وجود آید هر قدر در طول قرون و اعصار دستهایی ملل وحشی به انهدام آن بکوشند باز آثار آن پابرجا می‌ماند.

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

جملات زیبا از آناتول فرانس

در زندگی هیچ چیز به اندازه هیجانهای شدید خوش آینده نیست.

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

جملات قصار از آناتول فرانس

تقوی و پرهیزکاری برای یک دختر برازنده‌تر از هر جواهری است.

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

سخنان زیبا آناتول فرانس

در زیر آسمان کبود همه چیز ممکن است حتی غلبه راستی بر دروغ.

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

سخنان آناتول فرانس

هرگز به احساساتي كه در برخورد اول با كسي پيدا مي كنيد نسنجيده اعتماد نكنيد.

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

سخنان آناتول فرانس

در نظام ديكتاتوري، دارايي يكي از امور برازنده است. در نظام دموكراسي، دارايي تنها امر برازنده است.

سخنان آناتول فرانس, جملات قصار

سخنان آناتول فرانس

مذهب خدمت بزرگي به عشق نمود زماني كه آن را گناه ناميد.

مطالب مشابه را ببینید!