چه زمانی طلا بخرم؟

تکنیک‌های دریافت سود روی طلا (+ پیش بینی قیمت طلا) رو در یک وبینار رایگان آموزشی یاد بگیر

سخنان زیبا و آموزنده میكل آنژ

سخنان میکل انژ

 سخنان زیبا و آموزنده میكل آنژ

عشق، سبب رسیدن به خداست. میكل آنژ

•.•.•.•.•.•سخنان میكل آنژ•.•.•.•.•.•

تا زمانی كه ننگ و جنایت دوام دارد، هیچ ندیدن و نشنیدن برای من پایان خوشبختی‌ است.میكل آنژ

•.•.•.•.•.•سخنان میكل آنژ•.•.•.•.•.•

كار هنری راستین، سایه‌ای از كمال ملكوت است. میكل آنژ

•.•.•.•.•.•سخنان میكل آنژ•.•.•.•.•.•

مهم‌ترین شرط ازدواج با یك دختر، پاكی نفس و شرافت ذاتی او است. میكل آنژ

•.•.•.•.•.•سخنان میكل آنژ•.•.•.•.•.•

زیبایی، در روان و هوش آدمی تأثیر می‌گذارد و احساس لذت و همت به وجود می‌آورد.میكل آنژ

•.•.•.•.•.•سخنان میكل آنژ•.•.•.•.•.•

زیبایی، هدیه ای از بهشت است. میكل آنژ

•.•.•.•.•.•سخنان میكل آنژ•.•.•.•.•.•

ارزش ندارد كه آدمی برای مبارزه كردن با كوته‌فكران، خود را آزرده سازد؛ زیرا پیروزی بر آنها هیچ ارزشی ندارد.  میكل آنژ

•.•.•.•.•.•سخنان میكل آنژ•.•.•.•.•.•

هر كنشی، هرچند هم دشوار، با خونسردی و آرامش، آسانتر به نظر می‌رسد.میكل آنژ

•.•.•.•.•.•سخنان میكل آنژ•.•.•.•.•.•

آن كه به هوش سرشار خویش ارزش نمی‌نهد و در بند آن است كه با گرایش‌های كوته‌فكران  سازگاری داشته باشد، نزد من رتبه و جایگاهی ندارد.  میكل آنژ

•.•.•.•.•.•سخنان میكل آنژ•.•.•.•.•.•

آسانترین راه رسیدن به آینده، نیندیشیدن به آن است. میكل آنژ

•.•.•.•.•.•سخنان میكل آنژ•.•.•.•.•.•

انسان، با مغز نقاشی می‌كند نه با دست. هر كه اندیشه‌هایش گرفتار مسایل دیگر باشد، كارش رسوایی به بار می‌آورد.میكل آنژ

•.•.•.•.•.•سخنان میكل آنژ•.•.•.•.•.•

دیدگاه هر نویسنده را از كتاب او و دیدگاه هر هنرمند را از هنرش می‌توان دریافت.میكل آنژ

•.•.•.•.•.•سخنان میكل آنژ•.•.•.•.•.•

چیزهای كوچك، كمال ایجاد می كند و كمال هم چیز كوچكی نیست.میکل آنژ

•.•.•.•.•.•سخنان میكل آنژ•.•.•.•.•.•

اگر مردم می دانستند برای احراز مقام استادی چه رنجها برده ام و چه روزها و شبها جان كنده ام، هرگز از دیدن شگفتی های هنریم متعجب نمی شدند.میكل آنژ

•.•.•.•.•.•سخنان میكل آنژ•.•.•.•.•.•

هرچه دانش بیشتر و تجربه زیادتر شود، نیاز به پند گرفتن كمتر می‌شود. میكل آنژ

•.•.•.•.•.•سخنان میكل آنژ•.•.•.•.•.•

تمام وعده ها و نویدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگی این است كه اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و تلاش خود به مقامی برسی. میكل آنژ

•.•.•.•.•.•سخنان میكل آنژ•.•.•.•.•.•

بزرگترین خطری كه ما را تهدید می كند پایین بودن و در دسترس بودن اهدافمان است.  میكل آنژ

•.•.•.•.•.•سخنان میكل آنژ•.•.•.•.•.•

بهترین دستور زندگی این است كه اعتماد به نفس داشته باشید.میكل آنژ

•.•.•.•.•.•سخنان میكل آنژ•.•.•.•.•.•

همه افراد بشر استعداد نقاشی دارند، اما همه حوصله ندارند.میكل آنژ

•.•.•.•.•.•سخنان میكل آنژ•.•.•.•.•.•

خدایا! به من آن ده كه همیشه شوقی بیش از حد توان خود برای كار كردن داشته باشم. میكل آنژ

•.•.•.•.•.•سخنان میكل آنژ•.•.•.•.•.•

چه غصه هایی برای رویدادهای بدی كه هرگز در زندگیم پیش نیامد خوردم.میكل آنژ

•.•.•.•.•.•سخنان میكل آنژ•.•.•.•.•.•

عشق، آدمی را به كمال می رساند. میكل آنژ

•.•.•.•.•.•سخنان میكل آنژ•.•.•.•.•.•

خداوندا بگذار همیشه خواهان انجام آنی باشم كه بیش از توان من است.میكل آنژ

•.•.•.•.•.•سخنان میكل آنژ•.•.•.•.•.•

بلند نظر باشید و هدفهای بزرگ در پیش گیرید.میکل آنژ

•.•.•.•.•.•سخنان زیبا میكل آنژ•.•.•.•.•.•

صلح ناحق بهتر از جنگ بر حق است. میكل آنژ

مطالب مشابه را ببینید!