مجله تاپ‌ناز‌

سخنان سقراط فیلسوف بزرگ یونانی | جملات ناب آموزنده سقراط

سقراط فیلسوف بزرگ یونان و یکی از بنیان گذاران فلسفه غرب بود که سخنان دلنشین و آموزنده ای با مفاهیم خاص گفته است. سقراط نوشته ای از خود به جا نگذاشته است و بیشتر از طریق نویسندگان باستان مانند آنتیستنس، آریستیپوس و آریستوفان و شاگردانش همچون افلاطون و گِزِنُفون به دنیا معرفی شد. در این بخش مجموعه ای از جملات ناب و فلسفی سقراط در مورد زندگی، مرگ، خدا، دوست و … تهیه کرده ایم. اگر شما نیز علاقه زیادی نیز به مطالعه سخنان بزرگان دارید بهتر است تا پایان مطلب همراه ما باشید.

گزیده سخنان سقراط

سخنان سقراط فیلسوف بزرگ یونانی | جملات ناب آموزنده سقراط

آن قدر بر مال دنیا حریص مباش كه برای از دست دادنش اندوهناك شوی.

زندگی كوتاه است و فانی، اما هنر طولانی و ماندگار.

دانش را بر ثروت ترجیح بده، زیرا یکی گذرا و دیگری دائمی است.

ذهن های قدرتمند در مورد ایده ها بحث می کنند، ذهن های معمولی در مورد اتفاقات، و ذهن های ضعیف در مورد مردم.

ما نمی توانیم بهتر از این زندگی کنیم، که در تلاش برای بهتر شدنمان باشیم.

ازدواج كنید؛ به هر وسیله ای كه می توانید؛ اگر زن خوب داشته باشید بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بدی شوید؛ فیلسوف از آب در می آیید و این هر دو برای هر مردی خوب است.

سخنان سقراط فیلسوف بزرگ یونانی | جملات ناب آموزنده سقراط

من دانش و هنری ندارم، تنها هنر من این است كه مانند مادرم فن قابلگی می دانم، با این تفاوت كه مادرم زنها را در وضع حمل مدد می كرد و من، عقلها و ذهنها را مدد می كنم كه زاینده شوند؛ یعنی علمی كه در نهاد ایشان هست پیدا شود و به آن آگاه گردند.

مهربان باش، زیرا هر کسی را که می بینی درگیر نبردی دشوار است.

سخن گفتن به جا و سكوت نمودن به جا نشانه عقل است.

هیچ كس حق ندارد راضی شود كه در گمراهی و نادانی بماند و نیز كسی نباید حقیقت را پنهان كند.

دانش پاك در دلهای ناپاك قرار نمی گیرد.

مطلب مشابه: سخنان زیبای رالف والدو امرسون؛ جملات آموزنده فلسفی از نویسنده معروف

هیچ گنجی به از هنر نیست و هیچ هنری بزرگوارتر از دانش نیست و هیچ پیرایه ای بهتر از شرم نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست.

جملات ناب آموزنده سقراط

هر عملی لذت و بهای خود را دارد.

سخنان سقراط فیلسوف بزرگ یونانی | جملات ناب آموزنده سقراط

جامعه زمانی حكمت و سعادت می یابد كه مطالعه، كار روزانه اش باشد.

مرد عاقل كسی است كه كم گوید و زیاد شنود.

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر كه سخن گویی تا دیگران خاموشت كنند.

آن انسانی عاقل تر است كه می داند عقلش كمتر است.

داروی خشم، خاموشی است.

مطلب مشابه: جملات فلسفی زیبا در مورد زندگی؛ سخنان با معنی زیبایی زندگی

ممكن است مقداری زهر در كوزه ای ریخت و آن كوزه را شست و اثرات زهر را از بین برد، ولی چیزی را كه در ذهنتان جای دارد، خوب یا بد، بر شما فرمانروایی خواهد كرد و هرگز از آن رهایی نتوانید یافت.

هیچ كس از قلب شما به شما نزدیكتر و راستگو تر نیست. بنابراین از كسانی كه قلب پاك شما آنان را به خود نمی پذیرد، دوری كنید.

اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.

سخنان سقراط فیلسوف بزرگ یونانی | جملات ناب آموزنده سقراط

فردی كه در امری بزرگ جان می سپارد، مثل كسی است كه تازه زخم برداشته و در گرمی گیر و دار، جراحت خویشتن را احساس نمی كند. پس كسانی كه همت خود را وقف راه خیر می كنند از زحمت و آزار مرگ به دورند و شیرین ترین مرگها متعلق به كسانی است كه كارهای بزرگ از آنان سر زده و آرزوهای بزرگ آنان بر آورده شده است.

ابله ترین دوستان ما خطرناكترین دشمنان هستند .

نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم؛ فقط می توانم وادارشان كنم كه بیندیشند.

مطلب مشابه: سخنان فلسفی + سخن بزرگان و اس ام اس های فلسفی تکان دهنده

تمام محبت خود را به یكباره برای دوستت ظاهر مكن؛ زیرا هر وقت اندك تغییری مشاهده كرد تو را دشمن می پندارد.

مرگ ممکن است بزرگترین نعمت انسان باشد.

مرگ ترس ندارد، زیرا خوابی آرام است كه خیالات آشفته در آن وجود ندارد.

ابله ترین دوستان ما خطرناكترین دشمنان هستند.

سخنان آموزنده زیبا و فلسفی

خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست.

میدانی، راز خوشبختی در جستجوی خوشبختیِ بیشتر بودن نیست،
بلکه در این است که ظرفیتِ لذت بردن را کمتر کنیم.

تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است.

مطلب مشابه: متن درباره انسانیت و جملات فلسفی ناب در مورد انسان بودن

سخنان سقراط فیلسوف بزرگ یونانی | جملات ناب آموزنده سقراط

وقت خود را برای پیشرفت دادنِ خود
با استفاده از نوشته های دیگران صرف کنید
تا به راحتی به چیزی که دیگران برایش زحمت کشیده اند دست یابید.

کسی که به داشته هایش راضی نمی شود، با داشتنِ هر چیزی که می خواهد هم راضی نخواهد شد.

گریز از مرگ، دشوار نیست، گریز از بدی دشوار است، زیرا بدی تندتر از مرگ می رود .

در لذتی كه آمیخته به فساد است، خوشحال نباشید و [ به این ] فكر كنید كه لذت نمی ماند و فساد می ماند.

دانش حقیقی این است كه همه بدانیم كه نادانیم.

من جز یك چیز، چیز دیگری نمی دانم و آن این است كه هیچ نمی دانم.

مطلب مشابه: کپشن فلسفی | جملات اخلاقی برای زیر عکس | متن های با معنی برای استوریپ

با عاقل مشورت كن، چون فكر او به دور از هوای نفسانی است و با نادان مشورت مكن، زیرا كه او تابع هوای نفس باشد. مشورت مكن با آن كه محاط زمان است، بلكه مشورت كن با آن كه محیط به زمان باشد.

من بر آنم که هرگاه بخواهیم در باره ی چیزی درست داوری کنیم باید به شناسایی آن چیز اتکا کنیم نه بر شمار و رقم ، میزان معرفت است نه رای اکثریت . پس در این باره کسی می تواند سخن بگوید که یا آن را از استادی نامور آموخته باشد و یا اگر خودآموخته است یک یا چند اثر از هنر خود را عرضه کند .

سخنان سقراط فیلسوف بزرگ یونانی | جملات ناب آموزنده سقراط

شیرینی یك بار پیروزی به تلخی صدبار شكست می ارزد.

اندیشیدن به سرانجام هر كار باعث رستگاری است.

ازدواج كردن و ازدواج نكردن هر دو موجب پشیمانی است.

با پدر و مادرت چنان رفتار کن که از فرزندانت توقع داری با تو رفتار کنند.

مطلب مشابه: سخنان جرج برنارد شاو؛ جملات زیبا و آموزنده از منتقد ادبی معروف

خدمت خود را بی آنكه برای پاداش باشد به مردم عرضه كنید و پاداش آن را در رضایت خاطر خویش بیابید.

تا زمانی كه انسان زنده است، فهم این نكته برای او دشوار است كه برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن مرگ نباشد.

پیش تمام دشمنان به نزدیكترین دشمن خود كه زبان است توجه داشته باش.

یك زندگی مطالعه نشده، ارزش زیستن ندارد. 

فاش نكردن اسرار مردم دلیل كرامت و بلندی همت است.

سخنان سقراط فیلسوف بزرگ یونانی | جملات ناب آموزنده سقراط

 مرد کامل آن است که دشمنان از او در امان زیست کنند نه آن که دوستان از او هراسان باشند .

من داناترین انسان ها هستم، زیرا یك چیز می دانم كه دیگران نمی دانند، و آن این كه هیچ چیز نمی دانم.

گاهی تو دور خودت دیوار می کشی نه اینکه بخواهی دیگران را دور نگه داری،
بلکه می خواهی ببینی چه کسی انقدر برایت اهمیت قائل است که دیوار را بشکند.

زندگی بدون تحقیق و جستار ارزش زیستن ندارد.

مطلب مشابه: سخنان آنتوان چخوف | جملات ماندگار آنتوان چخوف نویسنده معروف

با پدر و مادرت چنان رفتار كن كه از فرزندان خود توقع داری.

تفاوت انسان با حیوان در كنترل هوای نفس و هوس ها است. 

لازمه قضاوت، شكیبایی به هنگام شنیدن، اندیشیدن به هنگام گفتن، بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است.

من تا آنجا كه می‌توان، حق‌شناسی می‌كنم، ولی چون پول ندارم، جز ستایش، كاری از دستم برنمی‌آید.

در دوستی درنگ كن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.

سعادتمند كسی است كه از هر اشتباه و خطایی كه از او سر می زند، تجربه ای جدید به دست آورد.

سخنان سقراط فیلسوف بزرگ یونانی | جملات ناب آموزنده سقراط

باید بخوری تا زنده باشی، نه آنكه زنده باشی تا بخوری.

ای مردم آتن، چه مرا بی گناه شمارید و آزاد كنید و چه نكنید، من هرگز از راه خویش باز نمی گردم حتی اگر صدبار كشته شوم.

گریز از مرگ، دشوار نیست، گریز از بدی دشوار است، زیرا بدی تندتر از مرگ می رود.

قناعت ثروت طبیعی است، و تجمل گرایی فقرِ مصنوعی.

مطلب مشابه: سخنان حسین پناهی بازیگر قدیمی و شاعر؛ جملات و متن های زیبا

من حقیقت را نمی دانم و از راه مباحثه با اشخاص می خواهم آن را كشف كنم و كسب دانش نمایم.

از مرگ نترسید كه تلخی آن، از ترس از آن است.

سخنان سقراط فیلسوف بزرگ یونانی | جملات ناب آموزنده سقراط

اندیشیدن به سرانجام هر کار باعث رستگاری است.

کاری را که اگر دیگران با شما انجام دهند باعث عصبانیت تان می شود را با دیگران انجام ندهید.

ادب و حكمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیكان بپیوندی.

من پیش از همه ی شما می گویم که آموزگاری نداشته ام و چون همواره تهیدست بودم نتوانسته ام به سوفیست ها ، که مدعی بودند می توانند مرا تربیت کنند ، مزد بدهم و از تربیت آنان بهره بر گیرم . خود نیز تاکنون نتوانسته ام راه تربیت درست را بیابم .

هرجا كه بشر را دوست بدارند، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت.

بگذار کسی که دنیا را تکان می دهد اول خودش را تکان دهد.

هیچ كس از قلب شما به شما نزدیكتر و راستگوتر نیست. بنابراین از كسانی كه قلب پاك شما ایشان را به خود نمی پذیرد، دوری كنید.

سخنان سقراط فیلسوف بزرگ یونانی | جملات ناب آموزنده سقراط

شیرین‌ترین مرگ‌ها از آنِ كسانی است كه كارهای بزگ از آنها سرزده و آرزوهای بزرگ آنها برآورده شده است.

آنگونه باش كه می خواهی به نظر برسی.

مردم هر كدام آرزویی دارند؛ یكی مال می خواهد، یكی جمال و دیگری افتخار. ولی به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است.

انتقام، دلیل سبكی عقل و پستی روح است.

هیچ كس نمی‌داند، شاید مرگی كه از او چون دشمنی سخت و زیانكار می‌گریزند، براستی، ره‌آوردی بزرگ است. 

مطالب مشابه را ببینید!