سخنان محمد علی کلی اسطوره ورزش بوکس با جملات آموزنده

در این بخش سخنان محمد علی کلی اسطوره ورزش بوکس و یکی از معروف ترین ورزشکاران آمریکایی را ارائه کرده ایم.

سخنان آموزنده محمد علی کلی

غیرممکن تنها یک کلمه است که متعلق به افرادی است که برایشان آسان‌تر است، در دنیا زندگی کنند تا این که به دنبال قدرتی باشند تا آن را تغییر دهند. غیرممکن یک حقیقت نیست بلکه یک باور است. غیرممکن اظهارنظر نیست بلکه شهامت است. غیرممکن بالقوه است. غیرممکن زودگذر است. غیرممکن هیچ است.

**

قد شما چند سانتی متر است؟ می خواهم بدانم که هنگام سقوطتان ، چقدر به عقب بروم!

**

.برای یک قهرمان بزرگ بودن باید اعتقاد داشته باشید که بهترین هستید. اگر اینگونه نیستید ، وانمود کنید که هستید.

**

سخنان محمد علی کلی

از هر لحظه تمرین کردن متنفرم اما به خودم گفته‌ام که دست از تمرین نکش، این سختی را به جان بخر تا باقی عمر خود را به عنوان یک قهرمان زندگی کنی.

**

مثل تمبر پست به هدفت بچسب و تا وقتی به مقصد نرسیدی( به هدف نرسیدی) دست از آن برندار.

**

اگر ذهنم بتواند تصورش کند و قلبم باورش کند، مطمئنا به آن خواهم رسید.

**

سخنان محمد علی کلی

قهرمان‌ها در باشگاه‌ها به وجود نمی‌آیند. قهرمان‌ها چیزی در اعماق وجودشان نهفته است؛ یک انگیزه، یک رویا و یک هدف. آنها باید تا لحظه آخر استقامت داشته باشند،‌ باید کمی سریع‌تر باشند، باید مهارت داشته باشند و بخواهند ولی خواستن باید از مهارتشان بیشتر باشد.

**

از هر لحظه تمرین متنفر بودم ولی به خودم گفتم «جا نزن! سختی بکش و تمام عمرت را مثل یک قهرمان زندگی کن!»

**

سخنان زیبا و آموزنده اسطوره بوکس آمریکایی

فقط مردی که طعم شکست را چشیده می‌تواند به اعماق روحش برود و نیروی لازم برای پیروزی را بیرون بکشد.

**

موفقیت واقعی دستیابی به پتانسیل ها مون بدونِ به خطر انداختن ارزش ها مون هست.

**

سخنان محمد علی کلی

از هر دقیقه تمرین متنفر بودم، اما گفتم: تسلیم نشو.
اکنون رنج بکش و بقیه عمرت رو به عنوان یک قهرمان زندگی کن.

**

یونانی‌ها می‌گویند تو از کاسیوس افسانه‌ای هم بهتر هستی.

**

این وظیفه من است. علف‌ها سبز می‌شوند. پرنده‌ها پرواز می‌کند. موج‌ها روی شن‌ها می‌کوبند و من هم حریفان را له می‌کنم.

**

سخنان زیبا و آموزنده محمد علی کلی

متنفر شدن از مردم به خاطر رنگ پوست‌شان اشتباهی محض است. موضوع این نیست که از چه رنگ پوستی متنفرید، بلکه مسئله این است که تفکر شما کاملا اشتباه است.

**
وقتی برای هدفی می‌جنگید، چیزی از دست نمی‌دهید. فکر می‌کنم بازنده واقعی کسی است که هدفی ندارد.

**

سخت ترین حریفِ من همیشه من بوده ام.

**

من با یک تمساح کشتی گرفتم. با یک وال جنگیدم. به برق دستبند زدم. رعد را به زندان انداختم. همین هفته پیش یک صخره را کشتم. یک سنگ را مجروح کردم و یک آجر را راهی بیمارستان کردم. من آن قدر پست‌فطرتم که داروها را هم بیمار می‌کنم.

**

آن قدر سریعم که شب گذشته وقتی چراغ را خاموش کردم، پیش از خاموشی اتاق در رختخوابم بودم.

**

سخنان محمد علی کلی

من سعی می کنم تا جایی که می تونم یاد بگیرم زیرا در مقایسه با اون چه باید بدونم چیزی نمی دونم.

**

وقتی فردی میگه نمی تونم، به خودش پیشنهاد داده.
اون قدرت خود رو در به انجام رسوندن اون چه که در غیر این صورت انجام می شد، ضعیف کرده.

**

فقط به یاد داشته باشید که لازم نیست همون چیزی باشید که اون ها می خوان.

مطالب مشابه را ببینید!