مجله تاپ‌ناز‌

سخنان کوروش بزرگ در مورد سعادت زندگی

سخنان کوروش بزرگ در مورد سعادت زندگی

جملات و سخنان کوروش بزرگ

در این بخش سخنانی از کوروش بزرگ بنیانگذار سلسله هخامنشی و اولین پادشاه هخامنشیان در مورد زندگی را ارائه کرده ایم.

برای جذب افرادی که به شما وفادار باشند تلاش کنید. البته این کوشش با جور ستم, زور و قدرت یافت نمی شود بلکه با یاری به دیگران, کارهای نیک و رفتار پسندیده به دست

می اید.

*********سخنان کوروش کبیر *********

اگر برای اداره امور کشوری نیاز به یاری داشتید همکاران خود را از میان اشخاص شریف و اصیل برگزین.

سخنان کوروش کبیر,جملات کوروش کبیر,اس ام اس کوروش کبیر

هم میهنان بدون شک از خارجیان و مردمان کشورهای دیگر بهتر به کشورشان خدمت می کنند و به ما نزدیک ترند.

جملات زیبا از کوروش کبیر,سخنان کوروش کبیر,وصیت نامه کوروش کبیر

اگربخواهید دشمنان خود را خوار کنید، به دوستان خویش نیکی نمایید.

*********سخنان کوروش کبیر *********

باید این درس را نیک آموخت که خوشی و سعادت انسان به رنج و زحمتی که در تحصیل آن به کار برده است، بستگی و ارتباط دارد.

سخنان کوروش کبیر,گفته های کوروش کبیر,اس ام اس کوروش کبیر

کار و مرارت، چاشنی خوشبختی است.

جملات کوروش کبیر,کوروش کبیر سخنان,بهترین سخنان کوروش کبیر

برماست که با تمام جهد و قوا، اسباب بزرگی و مردانگی را آماده و حفظ کنیم تا آسودگی خاطر که بهترین و گرامیترین نعمت‌هاست، به دست آید و از غم و محنت‌های سخت، در امان باشیم.

*********سخنان کوروش کبیر *********

جهان‌گیری کار عظیمی است اما جهان‌داری کاری بس عظیمتر است. به چنگ آوردن امپراتوری در اثر جسارت و جنگ‌آوری است اما حفاظت آن بدون حزم و درایت و مراقبت پیوسته محال است.

سخنان کوروش کبیر,جملات کوروش کبیر,بهترین سخنان کوروش کبیر

به عقیده من،‌ زمامدار باید بر دیگر افراد از این جهت امتیاز و برتری داشته باشد که نه فقط از زندگی سهل و آسان روگرداند، بلکه عاقبت‌اندیش و با تدبیر و پرکار باشد.

سخنان کوروش کبیر,حرف های کوروش کبیر,وصیت نامه کوروش کبیر

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند.

*********سخنان کوروش کبیر *********

ای پسر من نیکو کار باش نه بدکار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نمی باشد.

گفته های کورش کبیر,سخنان کوروش کبیر,اس ام اس کوروش کبیر

ای پسر من بشنو تو را می گویم که بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم است زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند.

بهترین سخنان کوروش کبیر,گفته های کوروش کبیر,حرف های کوروش کبیر

دختر شرمگین را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی به عروسی ده زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیکی است که چون تخم در آن بکارند حاصل نیک و فراوان از آن به عمل آید.

*********سخنان کوروش کبیر *********

با زن فرزانه و شرمگین عروسی کن و او را دوست بدار وخود برای خود زن انتخاب کن و زن دیگری را فریب مده تا روانت گناه کار نگردد.

سخنان کوروش کبیر,اس ام اس کوروش کبیر,جملات زیبا از کوروش کبیر,

مردی را به دامادی خود برگزین که نیکخو, درست و دانا باشد، اگر بسیار مسکین است بسیار عیب نیست مال و مکنت از یزدان برسد.

حرف های کوروش کبیر,وصیت نامه کوروش کبیر,سخنان کوروش کبیر

چون خوشی رسد بسیار خشنود و غره مشو و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر نیکی یک بدی در پی دارد.

مطالب مشابه را ببینید!