سخن بزرگان در مورد سکوت + متن های زیبا در مورد سکوت و خاموشی

سخن بزرگان در مورد سکوت
جملات زیبا و سخن بزرگان در مورد سکوت

در این قسمت جملات و متن های زیبای نقش شده از بزرگان جهان در مورد سکوت را گردآوری کرده ایم که می توانید هر روز بخوانید و به آنها عمل کنید. با مطالعه این جملات عمیق، فلسفی و ادبی می تاونید از تجربیات افراد استفاده کنید و گامی مثبت در زندگی بردارید.

***

میلان کوندرا

آنچه بر حسب ضرورت روی می دهد، آنچه که انتظارش می رود و روزانه تکرار می شود، چیزی ساکت و خاموش است؛ تنها اتفاق سخنگو است و همه می کوشند آن را تعبیر و تفسیر کنند.

***

عکس پروفایل سکوت

در سکوت و با سکوت با تو حرف میزنم …
که روزهاست گوشها ،
توان اوج موج حرفها ،
برایشان بسان فاجعه ست …
گیله مرد
*

فریدریش نیچه

با آدمیان زیستن دشوار است، زیرا خاموش ماندن بسی دشوارتر است.

*
نیمی از جهان، افرادی هستند که چیزی برای گفتن دارند
و نمی توانند بگویند؛
و نیم دیگر افرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند،
ولی همیشه حرف میزنند.
گیله مرد
*

پابلو پیکاسو

حقیقت واقعی در سکوت نهفته است.

سخن بزرگان در مورد سکوت

جملات بزرگان درباره سکوت

*
*
به سکوت ایمان دارم و حاضرم ساعت ها در باره مزایایش برای شما صحبت کنم. !!!
جرج برنارد شاو
*

فریدریش نیچه

کسی دوستدار حقیقی زنان است که امروزه به آنها بگوید : زنان در باب زنان سکوت کنند!

*
همیشه سکوت ، یک جنایت جنگی ست …
وقتی ظلمِ ظالم بر مظلوم را می بینی و ساکت می نشینی …
گیله مرد
*

فیودور داستایفسکی

تنها آرامش و سکوت، سرچشمه ی نیروی ابدی و جاوید است.

سخن بزرگان در مورد سکوت

جملات و سخنان بزرگان درباره سکوت

*
*
بگذار کسی که سردش است، آتش را خاموش کند.
مثل اسکاتلندی
*

جبران خلیل جبران

قلب شما در سکوت و آرامش به اسرار روزها و شبها شناخت می یابد، اما گوشهایتان در حسرت و آرزویند که آوای چنین شناختی را که بر قلبهایتان فرود می آید، بشنوند.

*
آتش را نمی توان با آتش خاموش کرد.
مثل یونانی
*

یوهان ولفگانگ فون گوته

هنوز روز است؛ بکوش تا کاری کنی، زیرا وقتی که شب خاموش فرا رسد هیچ کس کاری نمی تواند کرد.

 

بیشتر بخوانید: سخن بزرگان در مورد شکست

سخن بزرگان در مورد سکوت

متن زیبا در مورد سکوت

*

سقراط

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند.

*
مرد بی شهامت کسی است که در جایی که باید اعتراف کند، خاموش بنشیند.
آبراهام لینکلن
*

شارل دو گل

هیچ چیز به اندازه ی سکوت و خاموشی باعث افزایش قدرت نیست.

*
یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن.
ژرژهربرت
*

آبراهام لینکلن

مرد بی شهامت کسی است که در جایی که باید اعتراف کند، خاموش بنشیند.

سخن بزرگان در مورد سکوت

متن زیبا در مورد سکوت

*

رالف والدو امرسون

خاموش باشیم، زیرا در آن زمان است که صدای نجوای خدا را خواهیم شنید.

*
در عشق، سکوت بهتر از نطق و بیان، ادای مقصود می کند.
مثل ژاپنی
*

حسین پناهی

در آغاز سکوت بود و سکوت خدا بود و خدا کلمه نبود، که کلمه نیاز بود

*
اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند.
سقراط
*
*

جملات زیبا در مورد سکوت

*
*
بسیار اتفاق می افتد که سکوت بهتر از صحبت کردن می تواند مقاصد ما را برساند.
لرد آویبوری
*
*
زمانی می رسد که سکوت، بیش از همه گفته ها مقصود را می رساند.
منتسکیو
*
سخن بزرگان در مورد سکوت

جملات و سخنان بزرگان درباره سکوت

*
*
سکوت، چنان موضوع جالبی است که ساعتها می توان درباره اش حرف زد.
ژول ورسن
*
*
حقیقت واقعی در سکوت نهفته است.
پابلو پیکاسو
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره سکوت

*
*
دانایان سکوت می کنند،با استعدادها گفتگو می کنند و ابلهان اهل مجادله اند.
مثل چینی
*
*
اگر در مورد شما بد گفتند سکوت کنید.
جبران خلیل جبران
*
*

متن های فلسفی در مورد سکوت

*
*
بعد از سکوت در بیان آنچه قابل گفتن نیست هیچ چیز به پای موسیقی نمی رسد.
هاکسلی
*
*
هنوز روز است؛ بکوش تا کاری کنی، زیرا وقتی که شب خاموش فرا رسد هیچ کس کاری نمی تواند کرد.
گوته
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره سکوت

*
*
گاهی سکوت بیش از هر استدلالی به ما کمک می کند.
منتسکیو
*
*
عشق، تمرین نیایش است و نیایش، تمرین سکوت.
آنتوان دوسنت اگزوپری
*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره سکوت

*
*
جوینده گوینده است و یابنده، خاموش.
خواجه عبداله انصاری
*
*
بهترین حسن تلویزیون این است که می توان آن را خاموش کرد.
لوتار اشمیت
*
سخن بزرگان در مورد سکوت

متن های مفهومی سکوت

*
*
سکوت اوج تکلم است.
گاندی
*
*
داروی خشم، خاموشی است.
سقراط
*

والت ویتمن

زمین در ابتدا گستاخ و خاموش و درک ناشدنی است، طبیعت در ابتدا گستاخ و درک ناشدنی است، نومید مشوید، راه خود را دنبال گیرید، در این راه بسی چیزهای آسمانی است که مستور و نهفته است.

 

مطلب پیشنهادی: عکس پروفایل صداقت | عکس نوشته صداقت و متن های زیبا در مورد راست گویی
مطالب مشابه را ببینید!