اختصاصی تاپ نازعکسهای دیدنی

سرگرمی عجیب:مبارزه خرس و انسان+تصاویر

تصاویری از سال 1949 تقریبا 63 سال پیش را مشاهده می کنید که در وسط میدان یک خرس در حال نبرد با انسان است.البته دهان و دستهایش با وسیله مخصوص بسته اند تا آسیبی جدی وارد نکند.

نوشته های مشابه