سفر به مالزی پس از قتل همسر و فرزند

سفر به مالزی پس از قتل همسر و فرزند

مرد جوان که متهم است پس از قتل همسر و فرزندش به مالزی گریخته بود، صبح امروز در دادگاه کیفری به تشریح جنایت خود پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست برای متهم تقاضای مجازات قانونی کرد.

اولیای دم مقتول نیز خواستار قصاص مهدی شدند.

رئیس دادگاه با تفهیم اتهام به مهدی از او خواست تا به دفاع از خود بپردازد که متهم اظهار داشت: من با همسر و فرزندم رابطه خوبی داشتم. همسرم کارمند فرودگاه مهرآباد بود و من در یک شرکت موتورسازی کار می کردم. شب حادثه من و الهام بر سر محل کار من با هم درگیر شدیم. او مخالف کار کردن من در این شرکت بود. وقتی درگیری بالا گرفت جلوی دهان او را گرفتم تا سروصدا نکند اما دقایقی بعد متوجه مرگ او شدم.دو ساعت بالای سر جنازه گریه کردم بعد هم برای اینکه پسرم بی پدر و مادر بزرگ نشود او را هم خفه کردم.

صبح روز بعد به مالزی رفته و مدتی آنجا بودم. اما خیلی زود پولهایم تمام شد و مجبور به بازگشت شدم که ماموران مرا در دستگیر کردند.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند./مهر

مطالب مشابه را ببینید!