مجله تاپ‌ناز‌

سفید چاله چیست + مقالعه و تحقیق در مورد سفید چاله و سفر به وسیله آن

در این بخش اطلاعاتی در مورد سفید چاله، مقاله و تحقیق خواندنی در مورد سفید چاله ها و سفر با استفاده از سفید چاله را قرار داده ایم.

سفید چاله ها هم مانند سیاه چاله ها به صورت ابدی ظاهر می شوند. ایجاد سیاه چاله را به وجود رمیش گرانشی در فضا نسبت داده اند، اما گفتنی است که تا به حال هیچ مدرکی مبتنی بر چگونگی ایجاد سفید چاله ها به دست نیامده است.

سفید چاله ها در علم مربوط به کیهان و ستارگان، به صورت منطقه ای فرضی در ذهن تداعی شده است، که در فضا شکل می گیرند. نوع جنس ماده ای حق وارد شدن به آن را ندارد، ولی بعضی از ستاره شناسان بر این باور می باشند که نور و بعضی مواد از آن توانایی خارج شدن را دارد.

چنانچه به کیهان و ستاره شناسی علاقه دارید و یا می خواهید که تحقیق و مطلب علمی در مورد سفید چاله ها تهیه کنید، پس با ما همراه باشید.

اطلاعاتی در مورد سفید چاله ها

در ابتدا بد نیست که اطلاعاتی در مورد سیاه چاله ها هم داشته باشید. شناخت این پدیده طبیعی درک بهتری به شما در مورد مسائل سفید چاله می دهد.

خیلی از افراد با واژه سیاه چاله آشنا هستند و بعضی دیگر هم به صورت کم و بیش اطلاعات نسبتی در مورد آن دارند. این پدیده طبیعی مربوط به کیهان خیلی پیچیده، مرموز و شگفت انگیز می باشد و درک وجود اصلی آن خیلی سخت است. سفید چاله پدیده ای دیگر مشابه با این امر است و بسیاری از تشابهان نسبت به یک دیگر می باشند.

سفید چاله

این پدیده موجود در فضا را در حالتی دیگر به نام امکان غیر ممکن می شناسند. همچنین این فرآبند را می توان از نظر برخی از تشابهات، به مانند سیاه چاله ها هم معرفی نمود. این اجرام آسمانی با این تفاوت که برعکس سیاه چاله ها اجسام را به خارج پرت می کنند، دارای انرژی هم هستند. تا به امروز مدارک مبتنی بر وجود سیاه چاله ها بسیار به دست آمده ولی هیچ کدام از ستاره شناسان نظریه ای قطعی نسبت به وجود سفید چاله ها را ندارند.

می توان از سفید چاله به صورت پدیده های ذهنی و فرضی یاد کرد که هنوز ماهیت اصلی آنها مشخص نشده است و گاه به صورت فرضیه بر ذهن محققان جا خوش می کند.

سفید چاله

مکان ایجاد اجرام آسمانی

مکان ایجاد شدن این فرآیند طبیعی را می توان به صورت فرضی در کائنات در نظر گرفت که چگالی و انرژی زیادی هستند. سرعت فرار ماده از این پدیده بیشتر از نور تخمین زده شده است. گفتنی است که تا به حال هیچ پدیده ای به این شکل و در صورت مستقیم و غیر مستقیم دیده نشده است و وجود آنها فقط دلیل رابطه های پیچیده و مرموز فیزیک است. این عبارت در حالی است که عده معدودی از این فیزیک دانان در مورد وجود آنها به فرضیه و اعتقادات زیادی رسیده اند.

بسیاری از این فیزیک دانان در علم کوانتومی، نظریه های خود را به صورت جدی دنبال می کنند، و در طرح تئوری های مربوطه بسیار قوی عمل می کنند. این محققان برخی نظریه های خود را به این شکل بیان می کنند؛ که سایه چاله ها بر اثر مینیمم حالت خود را از جهت پایین در حالت فشرده و متراکم قرار می دهند، سپس بعد از طی زمان مشخص به شکل سفید چاله بروز پیدا می کند.

همچنین توضیحات کثیری در این رابطه وجود دارد؛ که برخی این پدیده را متعلق به منطقه ای فرضی می دانند که عبور از آن به هیچ وجه شکل نمی گیرد، اما نور و ماده امکان خارج شدن از آن را دارند.

سفید چاله

سفید چاله یا سیاه چاله

این پدیده های طبیعی دارای جرم، بار الکتریکی و تکانه های زاویه ای هستند. طبیعی است که هر جسمی را به سوی خود جذب کنند، اما گفتنی است که رساندن آن ها به محلی مشخص هنوز به صورت قطعی بیان نشده است. همچنین طبق برخی تئوری های موجود اگر به طور فرض با شی همانند هواپیما به این پدیده طبیعی مربوط به آسمان ها نزدیک شوید، انرژی بسیاری ورای شما را در می گیرد که به طور قطعی بدنه های هواپیما از یک دیگر متلاشی و جدا خواهد شد.

همچنین اگر  در حالتی غیر ممکن هواپیما نسبت به انرژی های گاما مقاومت کند، نور از سرعت گرفتن شما جلوگیری می کند؛ همانند وسیله ای که نقلیه که در برابر فشار هوا مقاومت می کند و در نهایت مسکون باقی می ماند.

همچنین در مرحله ای دیگر، اگر هواپیما از مقاومت در برابر نور نیز گذر کند، به برآمدگی و فرورفتگی های موجود در ورای سفید چاله بر خورد می کند. به این صورت که هواپیما هر چه به سوی بالاتری صعود کند، از شیب بیشتری نیز برخوردار می شود و هر لحظه امکان سقوط آن نیز وجود دارد. به این شکل که با گذر زمان، انرژی کافی برای رسیدن به آن موجود نیست و توسط انرژی که از سوی کائنات مرتعش می شود، خیلی سریع تسلیم این جرم آسمانی خواهید شد.

سفید چاله

آشنایی با علم فیزیک در رابطه با کیهان و اجرام آسمانی

طبق علم فیزیک و ریاضی به طور تقریبی می توان به وجود اصلی این پدیده های طبیعی پی برد. به این صورت که از نظر ریاضی اگر قادر به تصور سیاه چاله ای بدون تکنیک و جرم هستید، می توانید دیگر جرم آسمانی به نام سفید چاله را نیز ببینید که به شکل موجودی زنده می باشد.

این اجرام آسمانی در عصر امروز چیزی جز تئوری های پیشرفته نیستند، اما در حالتی که امکان مشاهده انفجار های طبیعی توسط سیاه چاله ها مشاهده شود، می توان نظریه های دیگری نیز راجع به سفید چاله بیان کرد. اما همان طور که در ابتدا به آن اشاره شد؛ حتی اگر وجود سفید چاله به صورت قطعی بیان شود، گفتنی است که کاملا عکس عملکرد های سیاه چاله عمل می کند. چرا که در طی مطالعه های بسیار محققان دریافتند که بر طبق نظریه های علمی همان طور که سیاه چاله ها اجسام را به سوی خود جذب می کنند و در دنیای دیگر مسکون می کنند، سفید چاله ها اجسام را با انرژی های موجود به بیرون پرت خواهند کرد.

تئوری های موجود

از دیگر نتایج مطالعه بر ریاضی و ماهیت سفید چاله ها، می توان به این مورد اشاره کرد که تا کنون هیچ ذره ای از ماده به داخل رویداد های موجود بر این پدیده طبیعی صعود نکرده است. همچنین طبق برخی تئوری ها اگر مقدار کمی از هیدروژن به این فرایند وارد شود، به طور کل همه چیز را نابود خواهد کرد. اگر در نظر بگیریم که این جرم آسمانی از همان ابتدا در کیهان وجود داشته است، ذره هایی که در هوا معلق هستند این نظریه را به طور کامل از بین خواهد برد.

محققانی همچون هال هگرد و کارلو روولی از دانشگاه مارسل فرانسه، از معدود محققانی هستند که این جرم آسمانی را چیزی بالاتر از یک تئوری و نظریه ساده می دانند. این ستاره شناسان همان طور که در طی نتیجه یافتن، برای راه های موثر ورود به سیاه چاله ها هستند؛ در تلاش اند که بر طبق علم کوانتومی نیز در این میان به واقعیت های مربوط به سفید چاله نیز پی ببرند.

اختلاف نظر در فرضیه های موجود

قابل به ذکر است که در یگر تئوری های موجود سفید چاله را بخش های تغییر یافته سیاه چاله می دانند. اما توسط بسیاری از محققان این فرضیه رد شده می باشد؛ چرا که سیاه چاله با انقباض قسمت های پایینی جرم خود میلیارد ها سال طول می کشند تا کمترین تغییری بر سطح خود ایجاد کنند. همچنین در حالتی دیگر بر طبق نظر استیون هاوکینگ؛ اگر  این چنین اتفاقی رخ دهد می توان با میکروسکوپ های پیشرفته آن را مورد تحقیق قرار داد، چرا که در پی این تغییر شکل ها، انفجاری عظیم رخ می دهد که به مرور زمان با توجه به انرژی های خارج شده، سفید چاله نیز در نهایت به تبخیر منجر می شود.

دیگر گروهی از فیزیک دانان نیز در این رابطه بر این باورند که سفید چاله ها در شرایطی خاص از ماده و انرژی شکل پیدا خواهند کرد. تا به کنون به خوبی متوجه شدید که نظری قطعی بر وجود این جرم آسمانی وجود ندارد، فقط برخی از محققین سعی بر پیدا کردن راهی برای اثبات وجود آن ها می باشند. اما تا کنون این فرایند پیچیده آسمانی در تصور و تخیل افراد وجود دارد و نمی توان زمانی برای به یقین رسیدن این امر در نظر گرفت.

بعد از سقوط به این پدیده آسمانی، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

در رابطه پاسخ به این سوال گفتنی می باشد که سیاه‌چاله ها دارای یک منطقه منحصر در فضا و مکان می باشند که به خوبی مشخص است با توجه به ویژگی های مشاهده شده از چگالی و کشش گرانشی بسیار بالایی برخوردار می باشد، در این صورت نیز هیچ چیز حتی نور هم قادر به فرار از آن نیست. حال اگر جسمی از این پدیده طبیعی آسمان یعنی سیاه چاله ها رد شود، و به دیگر سیاهچاله ای وارد ‌شود، می توان گفت که این پدیده به مراتب پیوسته اتفاق می‌افتد. قابل به ذکر است که این فرایند در اصطلاحی دیگر به رشته های اسپاگتی نیز معروف است.

به عنوان نمونه می توان این گونه بیان کرد که اگر مقدار بسیار کمی از نور وارد سیاه چاله ها شود، طول موج آن به مراتب بسیار بلند و بلندتر خواهد شد و گفتنی است که انرژی آن تا مرحله ای بسیار فراتر از حد، غیر قابل شناسایی می‌شود. در این هنگام یک سفید چاله همه چیز را همانند موجی بیرون دهنده، اجسام را به خارج پرتاب خواهد کرد.

تفاوت ویژگی های سفید چاله با سیاه چاله

در صورتی دیگر می توان این گونه بیان کرد که سفید چاله ها هیچ موجود و جسمی را به درون خود قبول نمی کنند، و همانند نقطه ای در مقابل ویژگی های سیاه چاله با خارج کردن انرژی و ماده های بسیار از سویی دیگر هیچ چیزی را به درون خود راه نمی دهند. برخی محققین بر این باورند که اجرام آسمانی دارای جاذبه منحصر به خود می باشند، اما نمی توانند چیزی را در درون خود قبول کنند و آن را به مقصدی مشخص برسانند.

قانونی که درباره این پدیده آسمانی وجود دارد؛ به خوبی بیان می کند که اگر سیاه چاله ها در جهان، هستی و کیهان و جود داشته باشد، به طور نسبی سفید چاله هایی نیز وجود دارند که به صورت مکمل کاری بر خلاف اعمال سیاه چاله ها انجام می دهند. همچنین سفید چاله ها پدیده هایی هستند که در مسیری یک طرفه به سوی خود در حال حرکت می باشند. در صورتی که بتوان در ذهن این گونه تصور کرد، می توان بیان کرد که در صورت ورود به این پدیده ها هیچ راه خروجی نیز در آن نمی توان پیدا کرد.

تصور سفید چاله

این جرم آسمانی را می توان این گونه در نظر گرفت که در صورت ورود به آن هیچ گاه قدرت خروج از آن را نمی توان کسب کرد. همچنین سفید چاله و سیاه چاله ها دو شی کاملا به یک دیگر مشابه هستند که در فضا و مکان فرضیه ای وجود دارد که کوچک ترین اجرام در آسمان به شمار می آیند، و همچنین در حالتی دیگر نیز از ظاهری بسیار فشرده برخوردار می باشند.

گفتنی است که این پدیده همانند سیاه چاله دارای جرم، بار الکتریکی، تکانه زاویه ای و مکانی برای افق رویداد در اطراف خود می باشد.

فرایند تبدیل از سیاه چاله به سفید چاله

در این میان گفتنی است که تعداد بسیاری از سیاه چاله ها بر اثر انفجار ابر نواختری ستارگان بزرگ، که دارای جرم و حرارت بسیار هستند، به مرور پایان زندگی شان در راه می باشد. همچنین فیزیک دانان بر این باورند که سیاه چاله ها در صورتی تشکیل داده می شوند که به چیزی کاملا بر عکس خود تغییر شکل و ماهیت دهند. این گونه است که با تبدیل به یک زندگی خود پایان بخشیده و سپس با تغییر ماهیت به شکلی دیگر در جهان هستی به زندگی خود ادامه دهند.

این در صورتی است که سفید چاله ها، هر چیزی را که به سوی خود جذب کرده باشند به یک باره تمامی آن ها را به خارج پرت کنند. طبق این نظریه فیزیک دانان تبدیل سیاه چاله به سفید چاله در شکلی امکان پذیر می باشد که به دلیل دارا بودن اتساع زمان در سال های میلیاردی به زندگی ادامه دهد. همچنین سیاه چاله ستاره ای تحت تاثیر قرار گرفته توسط نیروی گرانشی می باشد که با جذب هر چیزی به سوی خود آن ها را به سرعت می بلعد، همچنین بعد از بلع نیز فشردگی هایی بر سطح آن رخ می دهد که به مرور افزایش پیدا می کند.

سفر در زمان به کمک سفید چاله ها

طبق فرضیه ای که در سال ۱۹۳۵ توسط انیشتین مطرح شد؛ مشخص شد که به صورت کثیر در بین سیاه چاله، سفید چاله،  فضا و زمان، نوعی کانال ارتباطی به نام کرم چاله وجود دارد که این دو را به یک دیگر وصل می کند. به این صورت که با ورود به سیاه چاله و خروج از سفید چاله به دو جهانی کاملا متفاوت وارد خواهید شد. طبق این فرضیه؛ برخی از کرم چاله ها در موارد خاص به جای اتصال دو نقطه به یک دیگر، دو مکان و یا دو رمان کاملا متفاوت از یک دیگر را به هم مرتبط می سازند.

به این صورت که سفید چاله می تواند جسمی را از خود خارج کند و به سوی سایه چاله بفرستد تا با بلع آن توسط دیگر کرم چاله ای به خارج هدایت شود. گفتنی می باشد که نمی توان به این فرضیه ها به تنهایی اتکا کرد، چرا که عیب های بسیاری را با خود دارا است.

بسیاری از کرم چاله ها به علت عدم ثبات، خیلی سریع در خود فرو می ریزند و گفتنی می باشد که این امر در مورد سیاه چاله ها نیز صدق می کند، چرا که سبب در هم ریختگی آنان نیز می شود. نکته قابل توجه در این اجرام آسمانی به این شکل می باشد که هیچ شخصی نمی تواند پیش بینی کند که در چند هزار سال از آینده می توان به ماهیت و تفاوت های این سه جرم آسمانی و عملکرد های آنان پی برد یا خیر.

آشنایی با قانون ارگودیسته

طبق این اصل از ارگودیسته؛ اگر بتوان به سیستمی زمان کافی را ارائه داد تا در تمام حالت های ممکن فضا به حرکت در آید، امکان اینکه حافظه خود را از نقطه ای که شروع به کار و اتمام آن کرده است از دست بدهد، می باشد. این عبارت بدین معناست که نمی توان با زیر نظر گرفتن سیستم های مختلف به مطالعه این چنین امور پرداخت.

اگر از مطالعه این مطلب لذت بردید، می توان با کلیک بر دانستنی های منظومه شمسی و تفاوت سیاره و ستاره باری دیگر با ما همراه شوید.

منبع آرگا

مطالب مشابه را ببینید!