سمیرا: ماجرای من و مهدوی کیا تمام شد

روزنامه نود امروز گفت و وی جالب به همراه عکس بزرگی از سمیرا سمیعی منتشر کرده و از قول وی نوشته که ماجرای من و مهدوی کیا هست سال پیش تمام شد.

وی همچنین گفته:پسرم چهار ساله است و با شوهر آلمانی ام خوشبختم.

سمیرا: ماجرای من و مهدوی کیا تمام شد

مطالب مشابه را ببینید!