سوتي عجیب کيت ميدلتون در مقابل دوربین و هواداران سلطنتي +عکس

سوتي عجیب کيت ميدلتون در مقابل دوربین و هواداران سلطنتي +عکس

چند روز پيش “کيت ميدلتون” به همراه همسرش در ميان جمعيت مشتاق ديدارش حاضر شد.

سوتی کیت میدلتون

يکي از هواداران يک خرس عروسکي در دست داشت و آن را به دوشس کمبريج هديه داد. “کيت ميدلتون” با ديدن عروسک بسيار خوشحال شد و در مقابل چندين دوربين و خبرنگاران که آنها را احاطه کرده بودند ضمن تشکر از اين زن ميانسال به او گفت: اين هديه براي د…. و جمله اش را نيمه تمام گذاشت.
همه حدس زدند که جمله ناتمام او ” دخترم” بوده است . اين خانم خوشحال و هيجانزده نيز گفت : شما گفتيد دخترم؟ فرزند شما يک دختر است؟  کيت ميدلتون دستپاچه شده و گفت : نه مطمئنم من چنين چيزي نگفتم. من و همسرم هنوز جنسيت فرزندمان را نميدانيم.
او بعد از اين جريان بسيار دستپاچه به نظر ميرسيد و با لبخند مرموزي به زمين نگاه کرد. جنسيت فرزند او از اين جهت حائز اهميت است که اگر اين نوزاد يک دختر باشد جانشين ملکه اليزابت خواهد بود و همين امر حدس و گمانه زني در مورد جنسيت اين نوزاد را بيشتر ميکند و همه مشتاقانه در انتظار هستند تا ببينند فرزند کيت ميدلتون و پرنس ويليام دختر است يا پسر.

کیت میدلتون
کیت میدلتون
کیت میدلتون
کیت میدلتون
کیت میدلتون
کیت میدلتون
سوتی کیت میدلتون
سوتی کیت میدلتون
سوتی کیت میدلتون
سوتی کیت میدلتون
مطالب مشابه را ببینید!