سگ باوفا 7 سال روی قبر صاحبش خوابید! +عکس

صاحب وی ” میگیوئل ” در سال 2006 درگذشته و سگش مدت کوتاهی پس از مراسم تشییع جنازه ناپدید شد خانواده همه جا را برای یافتن او جستجو کردند و حتی اعلامیه نیز گذاشتند ولی هیچکس او را ندیده بود

یک هفته بعد، اواخر شب افرادی که در گورستان بودند سگی را دیدند که روی قبر ی خوابیده آنها با مسول گورستان تماس این گرفتند . گورستان خانواده را مطلع کرد که بلافاصله مراجعه و وی را به منزل بردند. ولی هر شب او دیوانه وار پشت درب خانه ناله کرده و به در چنگ میزد تا بیرون برود تا صبح که به خانه برگردد. بعدها معلوم شد که کاپیتان هر شب به گورستان در فاصله 3 مایلی میرفت تا از قبر صاحبش محافظت کند.

سگ باوفا 7 سال روی قبر صاحبش خوابید! +عکس

نزدیک به 7 سال است که هر شب گورستان درهایش را تا سر ساعت 6 عصر که او وارد میشود باز نگه میدارد.او تا صبح که درهای گورستان باز میشود در روی قبر صاحبش میخوابدتا از آن محافظت کند.

مطالب مشابه را ببینید!