مجله تاپ‌ناز‌

شب بخیر انگلیسی با ترجمه فارسی + عکس نوشته و جملات زیبای عاشقانه

در این بخش مجموعه ای از عکس نوشته های شب بخیر انگلیسی را با جملات زیبای رمانتیک عاشقانه آماده کرده ایم که می توانید شب هنگام، برای عشق و معشوقه خود بفرستید.

جملات شب بخیر انگلیسی عاشقانه و زیبا با ترجمه فارسی با عکس نوشته

Goodnight, the love of my life!
شب بخیر عشق زندگی من

**

I’ll be dreaming of your face!
خواب صورتت رو می‌بینم!

**

Dream of me
خواب منو ببین.

**

I’ll be dreaming of you!
خواب تو رو می‌بینم!

**

When you lay to sleep, erase all worries because my love will form a warm blanket around your loveliness to keep you safe.

زمانی که برای خوابیدن آماده میشی، همه نگرانیاتو بریز دور. چون که عشق من مثل یک پتوی گرم تورو احاطه می کنه و بهت امنیت میده.

**

Don’t fear, today monsters won’t visit you as I will protect your sleep. Kisses and good night.

نترس. هیولا های روز هرگز دستشون به تو نمی رسه. چون من موقع خواب مراقبت هستم. شب بخیر

**

I know that it is tough for you to fall asleep without me, let it be the biggest nuisance in your life. Soon we will never be apart, sweet dreams.

میدونم برات سخته که بدون من بخوابی و این بزرگ ترین سختی زندگیته اما مطمئن باش به زودی برای همیشه کنار هم هستیم. خوابای خوب ببینی.

 

 

goodnight 1

جملات بلند شب بخیر برای همسر

It is senseless to wish you a good night because you won’t have it, as I am not with you tonight, so at least, sleep tight, darling. Muah.

آرزو می کنم شب خوبی داشته باشی. چون من کنارت نیستم اما حداقل می تونم آرزو کنم که خوب بخوابی عزیزم.

**

My world stops when you go to bed and it rises again every morning when you please me with your smile. Good night, my sweetheart.

وقتی که می ری تو رختخواب که بخوابی، جهان من متوقف میشه. وقتی که صبح بیدار میشی و لبخند می زنی دنیای من شروع میشه. شبت بخیر عزیزم

goodnight 2
By the way, I’m wearing that smile you gave me
به هر حال، من لبخندی رو به لب دارم که تو بهم هدیه دادی.

goodnight 3
I can’t tel you how many times I’m fallen asleep with you on my mind and woke up the same
نمی‌تونم بهت بگم که تا حالا چند بار با فکرت به خواب رفتم و با فکرت از خواب بیدار شدم.

goodnight 4
You are seriously all I can think about
تو واقعا تمام اون چیزی هستی که من می‌تونم بهش فکر کنم.

goodnight 5
there’s just no other way to say it. I just need you here with me. I miss you. plain and simple
هیچ راه دیگه‌ای برای گفتنش وجود نداره. دلم می‌خواد الان اینجا باشی. دلتنگتم… صاف و ساده!


goodnight 6
You’re my favorite place to go to when my mind searches for peace
وقتی ذهنم آرامش می‌خواد، تو بهترین جایی هستی که به بودن در کنارش فکر کنم.


goodnight 7
As long as they are about me and you, I wish that all your dreams come true. Good night
همون طور که همه رویاهات در مورد کنار هم بودنمون هست، آرزو می‌کنم که رویاهات به واقعیت بپیوندند. شب بخیر


goodnight 8
Looking up at the stars& missing you tonight
به ستاره‌های توی آسمون نگاه کن و ببین که خیلی دلم برات تنگ شده!

goodnight 9
I’m in my bed, You’re in your bed. One of us is in the wrong place
من توی تخت خودمم، تو هم توی تخت خودتی، یکی از ما سر جاش نیست…

goodnight 10
You’re in my 4am thoughts
تو توی فکرای ساعت ۴ صبح منی!

goodnight 11
Come to my dreams if you can, tonight, I will kiss you there
اگه میتونی امشب به خوابم بیا، من تو رو در خواب خواهم بوسید…

goodnight 12
I wish you wear here
کاش الان اینجا بودی!

goodnight 13
I miss you the most at night. When everything is quiet and the silence reminds me that I’m not sleeping next to you
 شب‌ها واقعا دلتنگت می‌شم، زمانی که همه جا آرومه و این سکوت بهم یادآوری می‌کنه که کنارم نیستی.

goodnight 14
The night is not forever, but our love is. Good night
تاریکی شب همیشگی نیست، ولی عشق ما جاودانه است. شب بخیر

goodnight 15
I need vitamin U
به ویتامین “تُ” نیاز دارم!!

goodnight 16
You should be here
تو باید اینجا باشی!

goodnight 17
Sweet dreams… with me in them
خوابای خوب ببینی… البته منم توش باشم:)

goodnight 18
I just want to lay on your chest and listen to your heart beat
من فقط دلم می‌خواد تو آغوشت باشم و به صدای قلبت گوش کنم.

goodnight 19
Dream sweetly, Sleep peacefully, Wake happily
خوابای خوب ببینی.. آروم بخوابی و شاد از خواب بیدار شی!

goodnight 20
4am knows all my secrets
ساعت ۴ صبح از همه راز‌های من خبر داره…

goodnight 21
full moon wishes whatever you wish for i wish for you too… and pray that your hopes, dreams and wishes come true. Good night
ماه کامله، هر چی که می‌خوای آرزو کن. منم آرزو می‌کنم شاد باشی و آرزوهات به واقعیت بپیوندند. شب بخیر

goodnight 22
It is time for you to go to sleep and dream of how beautiful our love is
وقتشه که بخوابی و ببینی که چقدر عشقمون زیباست.

goodnight 23
I wish we could be together right now
کاش الان می‌تونستیم پیش هم باشیم.

goodnight 24
When I close my eyes Isee you… When I open my eyes I miss you
وقتی چشمامو می‌بندم، تو رو می‌بینم… وقتی چشمامو باز می‌کنم، دلتنگتم…

goodnight 25
Wishing you sweet dreams and sending you a kiss… I love you so much
امیدوارم خوابای خوب ببینی و می‌بوسمت… خیلی دوستت دارم…

goodnight 26
I want someone who says I love you every night and prove it every day
یه نفرو می‌خوام که هر شب بهم بگه: دوستت دارم؛ و هر روز اینو بهم ثابت کنه.

goodnight 27
It’s 2am and I’m lying in bed with nothing but the idea of you and I
ساعت ۲ نصفه شبه، من توی تختم خوابیدم و به چیزی غیر از خودم و خودت فکر نمی‌کنم

goodnight 28
Sweet dreams, my love. I want you to know that i think of you day and night, and I wish you the best . I love you
خوب بخوابی عزیزم. می‌خوام اینو بدونی که من هر روز و شب به تو فکر می‌کنم و بهترین هارو برات آرزو می‌کنم. دوستت دارم.

goodnight 29
Remember 3 things… I’m here. I’ll wait. I love you more than anything
۳ چیز رو به یاد داشته باش:
من اینجام…
منتظرتم…
بیشتر از هرچیز دیگه‌ای دوستت دارم…

مطالب مشابه را ببینید!