مجله تاپ‌ناز‌

شرایط بیمه اختیاری (مشاغل آزاد) سازمان تامین اجتماعی

شرایط بیمه اختیاری (مشاغل آزاد) سازمان تامین اجتماعی
اگر قصد دارید خودتان را بیمه اختیاری کنید باید دستمزد روزانه شما مشخص شود. این دستمزد بین حداقل و حداکثر دستمزد هر سال می باشد که مبنای پرداخت حق بیمه می باشد.

بیمه اختیاری | شرابط جهت قرارداد بیمه اختیاری یا مشاغل آزاد

در صورتی که سن متقاضی در زمان تقاضا بیش از 55 سال باشد بایدمعادل مدت مازاد سنی،سابقه حق بیمه را بپردازدودرصد حق بیمه متقاضیان بیمه اختیاری 26 درصد دستمزد و حقوق توافق شده است . بیمه اختیاری بر اساس حق بیمه مذکور کلیه تعهدات بیمه ای را شامل می شود.

 

معاونت فنی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد:طرح اصلاح فرآیندهای واحد امورفنی مستمری ها در دستور کار قرار گرفت.

 

فاز مطالعاتی پروژه اصلاح فرآیندهای اجرایی واحد امورفنی مستمری ها در شعبه 25 تهران آغاز و برخی از فرآیندهای اجرایی واحد مذکور جهت شناسایی گلوگاه ها و رفع آنها مورد بازبینی قرار گرفت.

 

عدم انتقال فیزیکی پرونده فنی بیمه شدگان

همچنین عدم انتقال فیزیکی پرونده فنی بیمه شدگان نیز مورد تاکید قرار گرفت بطوریکه دراین دستورالعمل آمده است با توجه به اجرایی شدن طرح حذف گردش پرونده کاغذی در فرآیند ارائه خدمت و تصویربرداری اوراق پرونده فنی بیمه شدگان در برخی شعب سازمان (25 و 4 تهران)، دستور اداری “عدم انتقال فیزیکی پرونده فنی بیمه شدگان “از سوی معاونت فنی و درآمد صادر شد که بر این اساس از تاریخ وصول دستور اداری موصوف، انتقال پرونده فنی بیمه شدگان به صورت فیزیکی از شعبی که عملیات ثبت اطلاعات و تصویر برداری پرونده های فنی در آنها در حال اجراء است به سایر شعب مجاز نخواهد بود.

ضرورت احراز شرایط قانونی فرزند ذکور در زمان فوت والدین

آن تعداد از فرزندان ذکور که در زمان فوت بیمه شده یا مستمری بگیر، سن آنها بیش از حد نصاب مقرر در قانون (19سال تمام) بوده و در هنگام فوت بیمه شده مشغول تحصیل نبوده و پس از آن مجدداً مشغول به تحصیل شوند، استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را نخواهندداشت. هر سال تعیین کنند.

شرایط بیمه اختیاری (مشاغل آزاد) سازمان تامین اجتماعی

بیمه اختیاری یا مشاغل آزاد

دستورالعمل پرونده الکترونیک بیمه شدگان

معاونت فنی و درآمد همچنین اعلام کرد:مطابق دستورالعمل فوق، اسکن اوراق پرونده های فنی گذشته بیمه شدگان شامل مراحل ذیل خواهد بود:

خارج کردن پرونده فنی از ردیف بایگانی، برگ شماری پرونده فنی، ثبت در سیستم، الصاق بار کد چاپی تولید شده، آماده سازی پرونده فنی (شامل :بازکردن گیره، ترمیم اوراق، مرتب سازی و ….)، انجام عملیات تصویر برداری، کنترل و اطمینان از کیفیت مطلوب تصاویرتهیه شده، تأیید اسناد تصویربرداری شده و تطبیق آن با اصل اوراق توسط مسئولین مربوطه، جمع آوری مجدد اوراق مربوطه در پرونده فنی و الصاق برچسب روی پرونده فنی، کنترل تعداد اوراق پرونده فنی و…از جمله مواردی است که برای الکترونیکی شدن پرونده ها لازم است.

بیمه اختیاری

همچنین سازمان تامین اجتماعی در مورد نرخ حق بیمه متقاضیان ادامه بیمه تامین اجتماعی به طور اختیاری نکاتی را ارائه کرد:

نرخ حق بیمه متقاضیان ادامه بیمه تامین اجتماعی به صورت اختیاری 26% بوده که با احتساب 3% کمک دولت جمعاً 29% می شود.

بیمه شدگان موصوف می توانند در صورت احراز شرایط مقرر با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه ، از تعهدات قانونی مربوطه شامل:بازنشستگی ، فوت ، از کارافتادگی و خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند.

کمک هزینه کفن و دفن ، وسائل کمک پزشکی ( پروتز و اروتز ) به این قبیل از بیمه شدگان با رعایت مقررات مربوطه پرداخت می شود.

قوانین بیمه برای کارگران

از سوی دیگر در صورت اشتغال کارگر در کارگاه های ساختمانی بصورت دائم یا فصلی و یا بصورت انعقاد قرارداد پیمانکاری، کارفرما ی مربوطه مکلف است لیست حق بیمه این دسته از کارکنان شاغل را همانند سایر کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی با نرخ کامل به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت کند.

شرایط “بیمه اختیاری” سازمان تامین اجتماعی

مطالب مشابه را ببینید!